CuprinsConstantin Necula
Formare pentru propovăduire – studii şi articole de catehetică, pedagogie şi omiletică activă

ISBN 978-606-616-114-5
Sibiu, 2013
14,5x20,5
cm
276 pag.

      Cuvânt înainte la un pretext de formare
      Suntem din ce în ce mai comutați la efortul general de formare continuă – ca Biserică și școală de teologie – cu toate neajunsurile ce decurg din construcția sa teoretică. Dintre temele de seminari­zare pe care cursurile de catehetică și omiletică le propun unele obligă la o reflecție atentă, mai mulți ani, deci mai multe generații. Nu cred că textul teologic se oprește vreodată din creștere, atunci când el este scris pentru nevoi practice, directe, legate de viața pastorală a Bisericii și a școlii, a subiectelor pastorale niciodată altfel decât vii. Veți parcurge proiecțiile unor dicuții seminariale, textele unor referate prezentate studenților sau în diferite conferințe de specialitate, o serie de materiale fiind lucrate împreună cu studenții sau masteranzii și apoi restructurate în modelul academic. Cred în dialogul cu studenții, în normalitatea unei atare stări de cooperare.
      Acest volum, intitulat Formare pentru propovăduire, cuprinde așadar o serie de texte de catehetică, pedagogie și omiletică activă și continuă efortul personal de a propune tinerilor mei colegi, studenți și slujitori ai Altarului Bisericii Ortodoxe, o diversificare a gândirii practice în domeniu. Pentru studiul personal al soluțiilor ce ne leagă de Mântuitorul Hristos, ele propun muncă de cercetare, dar și modele duhovnicești, identifică o memorie a cercetării coe­rente într-un domeniu deloc la îndemâna oricui, în ciuda credinței multora de a fi experți în el. Nu. Vocația catedrei și a amvonului se crește din sămânța de dar dumnezeiesc prin muncă și pregătire neostoită, prin efort care să-L onoreze pe Dumnezeu Cel Care ne este izvor înțelepciunii.
      Pun cartea aceasta în mâna studenților teologi ca un îndemn la muncă serioasă și smerită conlucrare cu Domnul nostru Iisus Hristos. O dăruiesc cu smerenie preoților și slujitorilor corpului profesoral al catedrei de religie, în nădejdea că le va propune linii noi de soluționare a încărcatei agende pastorale căreia trebuie să-i facă față. O închin Sfinților Împărați Constantin și Maica sa Elena nu doar în cinstea unui an omagial rodnic ci și în amintirea tatălui meu, Constantin, vrednicul iubitor de slovă și slavă dumnezeiască.

Pr.Conf.Univ.Dr. Constantin Necula