CuprinsMircea Furdui, Constantin Dincă
Fişe de lucru - Geografie clasele IX-XII
ISBN 978-606-616-106-0
Sibiu, 2013
20,5x29
cm
248 pag.

   Lucrarea, elaborată de prof. Mircea Furdui şi prof. Constantin Dincă, reprezintă un auxiliar didactic, de fapt o culegere de 64 modele de fişe de lucru pentru clasele liceale. Acestea cuprind sarcini de lucru pe care elevii le rezolvă sub îndrumarea profesorului şi activităţi pe care aceştia le pot rezolva ca şi temă pentru acasă.
    Scopul utilizării fişelor reprezintă eficientizarea procesului de predare-învăţare şi formarea, dezvoltarea şi consolidarea la elevi a competenţelor specifice geografiei. Activităţile propuse din fişe se raportează la cerinţele programelor şcolare în vigoare iar structura şi conţinutul respectă sugestiile metodologice din programele de geografie – clasele IX-XII. În acest context, culegerea poate fi utilizată împreună cu oricare dintre manualele aprobate, aflate în circulaţie.
    Modalităţile de rezolvare a sarcinilor de lucru vizează utilizarea hărţilor, imaginilor, documentelor, tabelelor, reprezentărilor grafice, textelor inserate în fişe sau cu trimitere la manual, atlase geografice şi site-uri de pe internet.
     Activităţile care vizează utilizarea internetului se pot realiza şi ca teme pentru acasă. În situaţiile în care dotarea tehnică a instituţiei de învăţământ permite, o parte a acestor activităţi se pot realiza şi în sala de clasă, sub îndrumarea profesorului.
     Prin activităţile desfăşurate, elevii sunt puşi în situaţia de a efectua comparaţii, relaţionări, corelaţii, de a identifica soluţii la diferite probleme reale şi de actualitate sau ipotetice. Se urmăreşte, de asemenea, dezvoltarea creativităţii, a muncii individuale şi în echipă şi a responsabilizării propriilor opinii.
     Aplicaţiile elaborate asigură o evaluare şi autoevaluare obiectivă a performanţelor fiecărui elev şi o pregătire adecvată pentru evaluarea ce urmează să aibă loc pe parcursul întregului an şcolar sau în condiţiile concursurilor şcolare (Olimpiada Naţională de Geografie, Olimpiada interdisciplinară „Ştiinţele Pământului", diverse concursuri regionale şi locale.).
     Utilizarea culegerii va permite o învăţare activă, elevul urmând a fi permanent antrenat în desfăşurarea lecţiei, asigurându-se astfel realizarea instruirii în mod predominant (sau în mod exclusiv) în clasă.
     Lucrarea, o noutate pentru studiul geografiei la nivel liceal, prin faptul că reuneşte aplicaţii, fişe de lucru pentru toate clasele liceale, este binevenită şi de un real folos pentru profesori şi elevi.


            Prof. dr. Steluţa Dan Inspector General MEN - specialitatea geografie