CuprinsIosif Moldovan
Finanţe publice şi legislaţie incidentă
ISBN 978-606-8030-85-2
Sibiu, 2010
16,5x23,5
cm
272 pag.

         Finanţele publice reprezintă componenta majoră a finanţării activităţilor social-economice a oricărui nucleu funcţional din structura instituţional-administrativă a oricărei societăţii. În fapt, cu ajutorul finanţelor publice utilizând metode, proceduri şi tehnici specifice se constituie şi se alocă pentru sectorul public, prin dispoziţia autorităţilor publice centrale şi locale, a instituţiilor publice în general, resurse financiare care pot ajunge până la 40% din volumul produsului intern brut al unui stat.
         În statele mileniului trei politicile fiscale, bugetare, monetare sau valutare promovate de puterea executivă produce efecte în primul rând în plan naţional, dar influenţează parcursul fluxurilor financiare de capital la nivel mondial şi relaţiile cu alte state.
         Importanţa studierii finanţelor publice ca ştiinţă, rezidă şi din faptul că la nivelul comunităţilor locale sau la nivel naţional trebuie conştientizat faptul că niciunde nu se poate consuma mai mult decât se produce, iar cînd acest lucru se întâmplă, progresul social-economic este periclitat, împovărarea şi sărăcia populaţiei sunt consecinţe inevitabile, nivelul datoriei publice nu mai poate fi ţinut sub control. Exemplele de acest tip sunt destule în ultima perioadă şi se potrivesc României aflată în recesiune după criza economică declanşată începând cu trimestrul IV 2008.
         Cunoaşterea mecanismelor specifice finanţelor publice, folosirea riguroasă a unor pârghii economico-financiare adecvate, promovarea cu fermitate a unor politici financiare transparente şi riguros fundamentate, predictibile pe termen lung pot constitui garanţia depăşirii recesiunii economice, a relansării creşterii economice, realizarea echilibrului economico-social în România.