CuprinsBogdan-Horaţiu Şerb
Farmacologie. Sistem nervos. Noţiuni fundamentale de curs pentru studenţi
ISBN 978-606-616-157-2
Sibiu, 2014
14,5x20,5
cm
210 pag.

   Lucrarea are scopul prezentării unor noţiuni fundamentale de farmacologie a sistemului nervos, utile studenţilor facultăţilor de medicină. Informaţiile cuprinse în această carte sunt structurate, în mod similar, după modelul: titlul, definiţie, clasificare, noţiuni generale, efecte, mecanisme de acţiune, indicaţii, farmacocinetică, reacţii adverse, contraindicaţii, posologie şi preparate. Capitolele pe care studenţii trebuie să le aprofundeze, datorită utilizării mai frecvente a unor grupe de medicamente în practica medicală curentă, au fost dezvoltate suplimentar.
   Prin aspectele prezentate în lucrarea de faţă s-a încercat crearea unui fundament informaţional necesar studenţilor pentru înţelegerea noţiunilor de farmacologie şi realizarea conexiunilor între disciplinele preclinice şi clinice. Au fost omise în mod deliberat aspectele legate de dozarea medicamentelor tocmai pentru a permite studentului o lectură cursivă şi evitarea ,,distragerii” atenţiei cu detalii care fac obiectul lucrărilor practice.
   Scopul lucrării este de a dezvolta gândirea medicală în domeniul terapiei medicamentoase, structurate pe noţiunile de bază preclinice.

   Conf. dr. Bogdan Horaţiu Şerb