CuprinsSimona Miclăuş, Violeta Calotă
Expunerea în câmpurile electromagnetice: determinări în câmpul îndepărtat şi în câmpul apropiat al surselor de radiofrecvenţă
ISBN 978-606-616-098-8
Sibiu, 2013
14,5x20,5
cm
262 pag.

            Unul dintre factorii mediului de viaţă cu modificările cele mai rapide şi semnificative în ultimele decenii, este radiaţia electromagnetică neionizantă, în special cea din domeniul radiofrecvenţelor şi microundelor. Se vorbeşte de poluarea electromagnetică cu frecvenţe înalte, în ultimii 90 de ani, nivelul mediu de câmp electromagnetic în aceste domenii spectrale a crescut de circa 10 miliarde de ori.
            Apariţia telefonului celular şi a tuturor aplicaţiilor de comunicaţii fără fir, "wireless", (reţele LAN, periferice PC, traductori wireless, staţii de retranslaţie locale, dispozitive casnice wireless, dispozitive şi tehnologii bio-medicale, etc.) a determinat creşterea densităţii de putere a fluxului de radiaţie electromagnetică la valori locale de ordinul a 100mW/m2. în oraşe precum Sân Francisco sau New York, valorile densităţii de putere ambientale sunt atât de mari încât se pot utiliza sisteme de încărcare a acumulatorilor din câmpul de poluare electromagnetică din mediu.
            În anul 2010, dezvoltarea reţelelor wireless a ajuns în punctul în care capacitatea de transport a informaţiei nu mai făcea faţă cerinţelor de piaţă, cu toată penetrarea unor tehnologii performante, precum: Digital Broadcasting TV (DBTV), Global System for Mobile (GSM), Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Wireless Fidelity (WiFi), Worldwide Interoperability for Microwave AccessX (WiMax), Long Term Evolution (LTE - 4G), Wireless Local Area Network (WLAN), etc.
            Aşa cum s-a întâmplat în cazul radiaţiei ionizante utilizate în anii 1940-1950, efectele, mai ales cele pe termen lung, ale iradierii electromagnetice asupra sistemelor vii şi a corpului uman, la valorile actuale de poluare, sunt încă necunoscute şi insuficient studiate. Suntem încă la stadiul când se realizează bazele de date cu valorile expunerii electromagnetice, a nivelelor intensităţii câmpului ori a densităţii de putere, în diversele configuraţii de viaţă sau de muncă. Expunerea electromagnetică umană şi determinarea ei sunt subiecte importante, efectele nefiind acute, ci cronice, iar corelaţia între nivelul de expunere şi efectul biomedical este încă extrem de dificil de cuantificat.
            Cartea de faţă, ai cărei autori sunt doi ingineri fizicieni cu expertiză în măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă şi respectiv în analiza rezultatelor măsurătorilor şi a aplicării reglementărilor privind securitatea expunerii umane, se axează, prin conţinut, pe evidenţierea unor aspecte teoretice şi practice importante privind specificul măsurătorilor în două configuraţii posibile: în câmpul îndepărtat şi în câmpul apropiat al surselor de radiaţie.
            Structurată pe opt capitole, cartea conţine un bogat sumar de exemple practice şi de rezultate experimentale ale unor sesiuni de măsurători originale, ale căror rezultate ştiinţifice au fost in prealabil publicate în reviste de specialitate. Pornind de la analiza sintetică a reglementărilor în vigoare privitoare la expunerea umană la câmpurile electromagnetice ambientale, sunt prezentate principii şi metode de măsurare a nivelului de câmp în cazul explorării câmpului reactiv şi radiativ apropiat al antenelor de emisie şi respectiv a câmpului îndepărtat al acestora, în virtutea experienţei practice acumulate, am considerat util să inserăm în lucrarea de faţă material exemplificativ variat, ajutând cititorul în înţelegerea concretă a domeniului expozimetriei câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă.
            Autoarea capitolului 1 al cărţii este inginer fizician Violeta Calotă, angajată cu experienţă a Institutului Naţional de Sănătate Publică din Bucureşti. Autoarea capitolelor 2 - 8 ale cărţii este inginer fizician Simona Miclăuş, cadru didactic universitar al Academiei Forţelor Terestre din Sibiu.