CuprinsDaiana Maura Vesmaș, Andreea Nicoleta Dragomir, Sergiu Gabriel Berindea
EXAMINATORIUM. Dreptul Uniunii Europene I
ISBN 978-606-616-509-9
Sibiu, 2023
14,5x20,5
cm
308 pag.

     Culegerea de față constituie un instrument de lucru necesar pentru dezvoltarea raționamentului logico-juridic specific soluționării unor probleme ce implică concepte ale Dreptului Uniunii Europene.
     Obiectivul acestei abordări este de a permite testarea cunoașterii elementelor de specificitate, trecând de la concepte de bază la cunoștințe avansate.
     Evaluarea formativă se referă la procesul de verificare a cunoștințelor care are loc pe durata procesului de învățare, în care feedback-ul și informațiile sunt utilizate pentru a ghida și sprijini progresul și dezvoltarea studenților. Acest tip de evaluare se concentrează pe identificarea punctelor tari și a aspectelor care necesită îmbunătățiri și oferă oportunități de ajustare și dezvoltare continuă. Prin urmare, evaluarea formativă este strâns legată de procesul de învățare și se desfășoară pe tot parcursul acestuia, spre deosebire de evaluarea sumativă, care are loc la finalul unei perioade de învățare și are scopul de a evalua rezultatele finale sau performanțele globale ale studenților.
     Din conținut fac parte întrebări și itemi tipici pentru studenții facultăților de drept, itemi ce fac referire la legislația Uniunii Europene, dar și la compatibilitatea dintre dreptul unional și cel național. Abordarea, analiza și studiul prin exercițiu al acestor teste grilă sperăm să facă posibilă discutarea unor probleme omise sau tratate în ansamblu; și care au reușit să stârnească atenția și interesul studenților.
     Testele grilă vor permite studentului să remedieze erorile și lacunele imediat după apariția și detectarea acestora, oferind un feedback rapid, reglând, din mers, procesul de învățare. Acest tip de evaluare și autoevaluare oferă posibilitatea tratării diferențiate în funcție de importanța pe care o acordă fiecare student subiectelor abordate și dezvoltă capacitatea de autoevaluare a acestora, reducând timpul destinat actelor de învățare ample și sporind gradul de receptivitate al informațiilor directe și concise.
     Rezultatele constatate pot fi folosite pentru preîntâmpinarea greșelilor la alte serii de cursanți, permițând aprecieri cu privire la eficiența procesului de instruire și a programelor de studii.
     Lucrarea de față impune ulterioare modificări și completări, care să ofere studenților posibilitatea pregătirii lor atât pentru examenele și testele asimilate procesului didactic, cât și pregătirea acestora pentru a aplica în vederea ocupării unor posturi în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene.