Mircea Furdui
Evaluarea procesului de învăţare şi a rezultatelor elevilor la geografie
ISBN 978-606-8030-39-5
Sibiu, 2008
16,5x23,5
cm
138 p.

    Coordonatele de bază ale lucrării urmăresc pe de o parte latura teoretică, descriptivă, ca mod de abordare, iar pe de altă parte coordonatele cercetării axate pe proiectarea, evaluarea, prelucrarea, interpretarea corectă a rezultatelor şi emiterea concluziilor. Îmbinarea celor două probleme precum şi studiul evaluării din perspectiva profesorilor şi a elevilor constituie chintesenţa procesului de evaluare în ansamblul său. Din această privinţă studiul de faţă se constituie ca o abordare complexă a procesului de evaluare privit prin prisma procesului de învăţare şi a rezultatelor elevilor la geografie.
    Activitatea de cercetare legată de aplicabilitatea practică grefată pe metodele şi tehnicile de evaluare prezentate, scoate în evidenţă necesitatea orientării procesului evaluativ spre direcţiile novatoare, integratoare care să-i fie folositoare elevului atât în şcoală, cât şi după terminarea ei şi integrarea lui în câmpul muncii.
    Exerciţiile, problemele, chestionarele şi aplicaţiile raportate fiecărei teme abordate se constituie ca exemple ale principiului legării teoriei de practică şi totodată ca modele de lucru sau dovezi în evaluarea procesului educaţional.