CuprinsViorella Manolache
Elite în marş
ISBN 978-606-8030-35-7
Sibiu, 2009
14,5x20,5
cm
364 p.

 

Ceea ce ne propune Viorella Manolache, cu această nouă carte a sa, este înainte de toate o formă originală de abordare a unui subiect încă nedefinit în toate laturile sale, a unui subiect „în formare“.
Original este limbajul, originală modalitatea de analiză şi, cu note evidente de particular, interpretarea.
Autoarea demonstrează o remarcabilă îndrăzneală în a interpreta cu o foarte mare dezinvoltură fapte, realităţi ale unei epoci revolute, aceea comunistă, pe care ea n-a cunoscut-o direct, sau a perioadei actuale, pe care o cunoaşte prin extraordinara libertate a mass-mediei şi prin trăire personală indirectă.

Ion Bulei

Printr-o sinteză reuşită, autoarea susţine traseul antielitei comuniste dinspre elita politică periferică şi reziduală, angajându-se în lupta acerbă pentru un capital politic.
Un merit al acestui studiu este că măsoară o serie de concepte decisive pentru noţiunea de elită. 
Autoarea subliniază că democraţia românească va deveni spaţiu de întâlnire a vechilor elite şi a subelitelor ca loc comun al mizelor împărţite. Mecanismele recrutării, canalele de acces, procedeele şi criteriile de selecţie ale elitei tinere devin marcă a ritmului de înnoire. Acestea se găsesc în politică într-un proces convulsiv, fie de consens, fie de luptă cu vechea elită.

Radu Ciuceanu