Viorella Manolache
Elita politică românească – între deconstrucţia comunismului şi reconstrucţia democraţiei
ISBN 978-973-7865-77-9
Sibiu, 2008
14,5x20,5 cm
140 p.

Organizată pe patru paliere de analiză şi inventariere a elitei politice romaneşti postdecembriste, cartea Elita politică românească: între deconstrucţia comunismului şi reconstrucţia democraţiei, lansează şi susţine o nouă terminologie, orientând lentila analitică asupra construcţiei şi (de)construcţiei profilului elitei surprins în trei timpi politici: revoluţie-tranziţie-democraţie (postmodernitate). Studiul (eseu politic) consacră termeni precum: elita periferică, reziduală, noua elită politică, elita guvernantă, elita intelocrată- elita mediacratică, elita carismatică, elita notorietăţii, ataşându-i conceptului de elită politică postdecembristă, cu menţiunea că între aceşti termeni există o permanentă tensiune şi disputare, conversie şi reconversie.

Inventarierea elitelor politice româneşti postdecembriste îşi mută adesea accentul dinspre generaţia politică consacrată înspre noua generaţie politică, dinspre structura de putere centrală înspre cea locală, dinspre majoritar înspre minoritar. Analiza se dublează de accente istorice, politice, sociale şi culturale, operând o surprindere a „evenimentelor“ relevante pentru statutul elitei: revoluţie vs. refoluţie, criza instituţională, partide şi sisteme politice, armonizare europeană etc., cu scopul declarat de a transparentiza dinamica elitei în spaţiul puterii politice.