CuprinsMaria Rotaru
Dermatologie practică
ISBN 978-606-616-042-1
Sibiu, 2013
14,5x20,5
cm
252 pag.

      Descifrarea semiologiei dermatologice este un element important în stabilirea unui diagnostic corect, iar conceperea unui volum de „Dermatologie practică – de la simptom la boala” implică atât asimilarea elementelor de bază dermatologică cât și ilustrarea celor mai demonstrative cazuri clinice întâlnite în practica clinică.
      Acest volum este adresat atât studenţilor mediciniști și medicilor rezidenţi și specialiști dermatologi și în egală măsură poate veni în întâmpinarea medicilor practicieni din orice specialitate, fiind conceput astfel să imbine noţiunile teoretice cu exemplificări clinice particulare, selecţionate pe baza unei vaste experienţe clinice și didactice.
       Cazuistica bogată și iconografia de excepţie, selecţionată din miile de imagini din colecţia personală, poate să fie de un real folos în exemplificările clinice, ţinând cont de faptul că fiecare caz trebuie descifrat începând cu leziunile elementare cutanate iar particularităţile cazului oferă unicitatea acestuia.
      De asemenea abordarea capitolului tratamentelor dermatologice cu indicaţii, contraindicaţii şi particularităţi ale tratamentului în afecţiunile cutanate se aliniază aceleiași tendinţe de ordin practic în care este conceput volumul de faţă, la fel și capitolul investigaţiilor în dermatologie cu trecerea în revistă a metodelor de diagnostic începând de la cele clasice până la cele mai moderne cum este dermatoscopia, microscopia confocală sau tehnica PCR.
      Multumesc pe această cale pacienţilor mei care mi-au permis colectarea materialului iconografic, deasemenea doamnei dr. Gabriela Iancu care a depus alături de subsemnata o muncă sustinută în adunarea cazuisticii prezentate în aceste volum.
Autoarea