CuprinsClaudia Mihăilescu
Cuvintele unui credincios
ISBN 978-606-616-445-0
Sibiu, 2021
14,5x20,5
cm
242 pag.

   Conștient, aidoma cronicarului și diplomatului Miron Costin, de faptul că nu ieste alta și mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decâtu cetitul cărților, monahul săliștean Dionisie Romano – onorat de Biserica Ortodoxă cu rangul de Episcop de Buzău și inclus de Academia Română în rândul membrilor de onoare – a căutat încă din copilărie să fie un asiduu iubitor de lectură, pentru a decripta, cât de mult i-a fost cu putință, înțelesul slovelor din cărți și pentru a dobândi învățături de folos întru buna păstorire a credincioșilor. În permanență atras de cărți de-a lungul vieții, eruditul slujitor al Domnului le-a procurat, le-a studiat, le-a scris el însuși, iar pe unele dintre ele le-a tradus în limba română din limbile pe care le-a asimilat cu stăruință și talent.
   Bun cunoscător al limbii lui Voltaire, Episcopul Dionisie Romano a tradus din mai mulți autori catolici francezi, pe care a ținut să-i facă cunoscuți credincioșilor ortodocși români la puțină vreme după ce aceștia și-au publicat cărțile la Paris, regăsind-se în acest sens printre precursorii celor care s-au învrednicit cu astfel de activități în spațiile locuite de români.
   Pe parcursul nicicând facil al documentării în vederea finalizării studiilor doctorale, studii centrate pe opera academicienilor francofoni din Săliște-Sibiu, doamna Claudia Mihăilescu a avut ocazia să parcurgă și lucrări pe care, la jumătatea secolului al XIX-lea, Dionisie Romano le-a tradus din franceză. Printre ele și cartea Les paroles d'un croyant, semnată de A.F. de Lamennais. Versiunea românească a fost editată de tipograful Iosif Kopainig cu litere chirilice. Neîndoielnic, profunde sentimente religioase și o educație în spirit creștin, mereu perpetuată printre mărginenii din rândul cărora s-au născut Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, Mucenicul Oprea Miclăuș, Preotul mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel și Preotul mărturisitor Ioan din Galeș, au determinat-o pe profesoara Claudia Mihăilescu să încerce să se aplece cu o atenție sporită asupra unui text pe care Episcopul de Buzău însuși l-a dorit, în prefața versiunii românești, un suport creștinesc pentru sufletele obosite și îndurerate ale celor obidiți. Așa s-a născut dorința readucerii în atenția cititorilor de astăzi a cărții prelatului ortodox, fapt împlinit într-o carte în care textul chirilic a fost reprodus întocmai, folosindu-se de literele alfabetului latin, într-o ediție comentată de autoare și tipărită de editorul Nicolae Stancu prin redarea în paralel a fiecărei pagini din ambele versiuni.
   Gestul doamnei Mihăilescu de a relua într-o variantă cu litere latine o carte în care s-a folosit alfabetul chirilic răspunde și unei generoase invitații pe care le-a adresat-o tinerilor academicianul Nicolae Noica, în calitatea Domniei Sale de director general al Bibliotecii Academiei Române, de a se apleca cu atenție și dragoste asupra tuturor comorilor spirituale ale unei instituții mereu gata – cum s-a dovedit și pentru prezentul demers – să ofere reunita zestre de înțelepciune a ființei umane pentru noi și noi generații de cercetători și persoane dornice să se împlinească în planul cunoașterii.
   Un astfel de demers, acela de a invita la revalorificarea unor lucrări peste care de mult s-a așezat parfumul amintirilor, de a le readuce la lumină într-un alfabet accesibil tuturor – cu comentarii și adnotări – și de a oferi editorial posibilitatea comparării în paralel a fiecărei pagini pe care au prelucrat-o tipografi de ieri și de astăzi, nu poate fi decât de bun augur și un nou punct de reper pe calea ce duce la împlinirea prin cultură și credință a neamului de români și a tuturor neamurilor.
    Pentru toți cei ce au reușit să reactualizeze paginile unei cărți care se arată a fi una fără de timp și la peste un secol și jumătate de la prima apariție, aleasă prețuire.

Dr. Tiberiu Dumitru Costăchescu
Membru corespondent al Academiei de Litere, Științe și Arte din La Rochelle – Franța, fondată în anul 1732