CuprinsGerwald Maximilian Braisch
Cuvinte sortite din Biblie de Comunitatea frățească de la Herrnhut pentru anul 2022
ISBN 978-606-616-420-7
Sibiu, 2021
14,5x20,5
cm
76 pag.

     Dragi cititori!
     Cu deschiderea noului an începe să ia viaţă şi noua cărticică de Cuvinte sortite.
     Un an nou nu aduce doar noutăţi; multe sunt vechi şi vor rămâne neschimbate, unele chiar mai mult decât ne-am dori. Este o binefacere că viaţa are şi câteva constante! Una dintre astfel de constante o poate constitui citirea zilnică a versetelor biblice trase la sorţi, în maniera Comunităţii frăţeşti din Herrnhut, practică cunoscută sub numele de Losungen – o tradiţie de 292 de ani, care şi-a găsit urmaşi pe întreg pământul şi traducători în peste 60 de limbi. Mai vechi decât obiceiul dvs. de a le citi şi mai vechi decât tradiţia sunt, desigur, Cuvintele în sine: câte unul din Vechiul Testament şi unul din Noul Testament al Sfintei Scripturi, Biblia. Statornicia şi permanenţa lor sunt totodată dovezi ale vitalităţii lor. Nouă este doar – an de an – combinaţia dintre cele două versete şi unică este astfel amplasarea lor într-o anumită dată din calendar; nou este prin urmare – zi de zi – felul în care se integrează Cuvântul Viu în viaţa dvs. cotidiană!
     Cu deschiderea noului an începe să ia viaţă noua cărticică de Cuvinte sortite.
     Ea, de la sine însăşi, nu este viaţă. Doar poate oferi. Şi pentru a putea oferi, trebuie să fie deschisă. Iisus, care este însuşi Cuvântul întruchipat, ne asigură: „Pe cel ce vine la Mine nicidecum nu‑l voi izgoni. (Ioan 6:37). Cuvântul acesta, oriunde ar sta – pe masă, pe noptieră sau pe birou – ne aşteaptă pe fiecare dintre noi să venim la El, să-L deschidem şi să-L rostim, să-L admirăm, să-L rugăm, să-L aclamăm, să-L interogăm, să-L asimilăm…
     Nu respingeţi oferta Cuvintelor sortite, căci nici ele nu vă vor respinge!
     În prezenta ediţie, la fiecare început de lună am adăugat câteva gânduri, legate de versetul care îi este suprascris ca motto. Ele doresc să cheme la personalizarea Cuvântului sortit. Această propunere este doar un început; dvs. puteţi decide dacă vi se potriveşte, dacă o completaţi, dacă o puteţi adapta, dacă doriţi să-i răspundeţi. Poate vă pregătiţi un caieţel separat în care vă notaţi cele propuse acolo. Poate vă compuneţi propriile întrebări şi răspunsuri la adresa acelui verset…
     Cu deschiderea acestei cărticici începe o viaţă nouă – Mielul lui Dumnezeu ne invită: să nu fim izgoniţi şi să nu izgonim!

G. Maximilian Braisch