CuprinsVasile Bebeșelea Sterp
Culegere de melodii pentru fluier din Mărginimea Sibiului
ISBN 978-606-616-334-7
ISMN 979-0-69490-071-7

Sibiu, 2018
16,5x23,5
cm
206 pag.

     Prezenta culegere a constituit corpusul de melodii al tezei de doctorat „Fluierul şi repertoriul specific din Mărginimea Sibiului”, susţinută la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, sub coordonarea maestrului prof.univ.dr. Gheorghe Oprea, căruia îi mulţumesc foarte mult.
     De pe băncile liceului am început să transcriu melodii populare vocale şi instrumentale. Nu mi-am putut închipui, la început, că melodiile notate pentru fluier, vor constitui peste 40 de ani, baza cercetării tezei. Pe această cale mulţumesc foarte mult prof. Ion Munteanu, Liceul Pedagogic Deva (iniţiatorul în dicteu muzical), și prof. Pavel Toader, de la Şcoala Generală Jina, jud. Sibiu (inițiatorul meu în matematică, la gimnaziu), cât și surselor mele de informare, ce se găsesc notate la sfârşitul acestei lucrări, cu numele şi indexul pieselor.
     Pentru a înţelege mai bine demersul cercetării mele am inclus la începutul culegerii şi unele analize amănunţite ale unor variante şi variaţiuni, folosind teoria mulțimilor (matematică), pentru a demonstra potenţialul de creativitate în domeniul folclorului muzical, al oamenilor din zona celor două Mărginimi (Mărginimea Sibiului şi Mărginimea extinsă din Subcarpații Meridionali).
     Aceste analize se adresează atât specialiştilor în domeniul muzical cât şi celor iniţiaţi în matematică muzicală (teoria mulţimilor).
     Totodată se dorește o pledoarie pentru identitatea spiritului românesc pe aceste meleaguri.

Autorul