CuprinsEmil C. Popa, Petrică Dicu, Radu Diaconu
Culegere de probleme de analiză matematică - vol 2
ISBN 978-606-616-270-8
Sibiu, 2017
16,5x23,5
cm
352 pag.

      Acest volum se adresează, elevilor din clasele a XII-a care se pregătesc pentru examene (de bacalaureat, de admitere etc.) şi concursuri şcolare, dar şi studenţilor din anul întâi care au în programele de învăţământ disciplina analiză matematică.
      Culegerea conţine un număr mare de probleme rezolvate complet şi amănunţit, fapt pentru care ea poate fi utilă si profesorilor de matematică în activitatea de pregătire a lecţiilor sau a examenelor de definitivat, de titularizare în învăţământ sau de obţinere a gradelor didactice.
      Este unanim recunoscut faptul că nu se poate înţelege, asimila, adânci şi justifica matematica numai prin însuşirea unor cunoştinţe teoretice, fără aplicaţii ale acestora. Teoria se fixează şi se aprofundează printr-un număr mare de probleme, exerciţii, exemple şi contraexemple care nuanţează rezultatele şi pun în evidenţă importanţa lor.
      Conţinutul volumului 2 al culegerii de probleme este conturat pe baza programelor analitice ale disciplinelor de matematică ce se predau în liceu şi în cadrul facultăţilor din învăţământul tehnic superior. Lucrarea furnizează celor interesaţi (elevi, studenţi, profesori) un bogat material din domeniul calculului integral al analizei matematice.
      Materialul este structurat în şase capitole. La începutul fiecărui capitol sunt prezentate succint noţiunile elementare, precum si rezultatele teoretice ce urmează a fi aplicate în rezolvarea exerciţiilor. Sunt date apoi numeroase probleme reprezentative complet rezolvate, selectate şi aranjate în strânsă concordanţă cu chestiunile teoretice prezentate anterior. La finalul fiecărui capitol sunt date probleme propuse spre rezolvare. În capitolul unu si doi se găsesc şi probleme cu un grad mai ridicat de dificultate, culese din Gazeta Matematică sau propuse la examenele de admitere în învăţământul superior. In ultima parte a lucrării se dau soluţii, indicaţii și răspunsuri.
      În încheiere exprimăm mulţumirile noastre colectivului de la Editura Techno Media din Sibiu care a făcut posibilă publicarea lucrării în forma prezentă.

Sibiu, august 2017
Autorii