CuprinsEmil C. Popa, Petrică Dicu, Radu Diaconu
Culegere de probleme de analiză matematică - vol 1
ISBN 978-606-616-269-2
Sibiu, 2017
16,5x23,5
cm
224 pag.

     Volumul 1 al culegerii de probleme se adresează elevilor din ultimele două clase ale ciclului liceal, care au incluse în programa şcolară elemente de analiză matematică, precum şi studenţilor din anul întâi care au în programa de învăţământ disciplina analiză matematică. În acelaşi timp, ea poate fi utilă şi profesorilor de matematică pentru instruirea elevilor şi studenţilor.
     Conţinutul acestui volum al culegerii de probleme este conturat pe baza programelor analitice ale disciplinelor de matematică ce se predau în liceu şi în cadrul facultăţilor din învăţământul tehnic superior. Lucrarea furnizează celor interesaţi (elevi, studenţi, profesori) un bogat material din domeniul analizei matematice.
     Materialul este structurat în patru capitole. Fiecare capitol al lucrării este structurat în trei părţi. O primă parte prezintă succint noţiunile şi proprietăţile teoretice de bază al capitolului. A doua parte cuprinde probleme rezolvate, pentru unele autorii propunând mai multe metode de rezolvare. În partea a treia, probleme propuse, cititorul este invitat să rezolve singur problemele. În partea a doua şi a treia se găsesc şi probleme cu un grad mai ridicat de dificultate, culese din Gazeta Matematică sau propuse la examenele de admitere în învăţământul superior. În ultima parte a lucrării se dau soluţii, indicaţii şi răspunsuri.
     În încheiere exprimăm mulţumirile noastre colectivului de la Editura Techno Media din Sibiu care a făcut posibilă publicarea lucrării în forma prezentă.

Sibiu, august 2017
Autorii