CuprinsElena-Margareta Gherman
Contribuţii la un istoric al Şcolii Populare de Artă Sibiu

ISBN 978-606-8030-45-6
Sibiu, 2009
20,5x29,5
cm.
132 p.

      Această carte doreşte să prezinte activitatea artistică a Şcolii Populare de Artă din Sibiu, mai precis „perioada de aur“ a şcolii, ca instituţie artistică permanentă în viaţa culturală a oraşului de pe Cibin.
      Începutul este mai puţin cunoscut, de aceea prezentăm în această lucrare pe cei care i-au dat viaţă şi suflet, pe aceia care prin faptele lor au contribuit la înălţarea acestui edificiu al culturii sibiene.
      Scurta istorie plină de fapte memorabile, la temelia cărora şi-au dat osteneala, o pleiadă de dascăli, astăzi daţi uitării, nume ce nu merită a fi uitate – îi amintim în rândurile de mai jos – şi nu ne îndoim că veţi descoperi printre ei personalităţi marcante, intrate deja cu faptele lor în patrimoniul istoric al spiritualităţii sibiene şi naţionale.
      Nu putem să nu amintim un fenomen care a dominat tot ce se întâmpla între zidurile şcolii: este vorba de emulaţia abundentă, izvorâtă în egală măsură din sufletele dascălilor, elevilor şi administraţia şcolii. Este vorba de o prietenie şi colaborare ce s-a desfăşurat de-a lungul anilor sub semnul pasiunii pentru „frumos“. Efervescenţa, greu de imaginat astăzi, care a existat în toate secţiile şi clasele şcolii, a dat naştere la spectacole minunate, ce au îmbogăţit viaţa artistică a Sibiului, oraşul nostru drag.

Autoarea