CuprinsIon Gheorghe Totoianu
Comunicarea scrisă şi orală în medicină
ISBN 978-606-8030-81-4
Sibiu, 2013
14,5x20,5
cm
208 pag.

     Lucrarea se adresează mai cu seamă studenţilor medicinişti din anii terminali, medicilor care se pregătesc în vederea susţinerii doctoratului şi celor care întâmpină dificultăţi de redactare sau de expunere a unei lucrări la reuniuni medicale ştiinţifice. De asemenea, această carte îi va ajuta pe toţi pe cei care doresc să-şi îmbunătăţească posibilităţile de redactare şi comunicare a lucrărilor medicale ştiinţifice.
     Comunicarea medicală scrisă sau orală are reguli precise: nu este nici predică şi nici discurs politic. În prezentarea orală, cuvintele, gesturile, intonaţia sunt esenţiale, însă insuficiente. Pe lângă vizualizarea informaţiei, pentru acceptarea mesajului este necesară structurarea riguroasă a conţinutului prezentării.
     Sugestiile oferite au ca scop principal să ajute la depăşirea cu succes a stângăciilor şi dificultăţlor de exprimare în scris sau oral – pentru a fi cât mai aproape de reuşită.
     Presupunem că nu toţi medicii au suficient timp să studieze tratate de oratorie sau să aprofundeze designul, dar doresc ca lucrarea lor ştiinţifică să fie corectă, să arate bine şi prezentarea ei publică să fie de succes.
     Dacă cei interesaţi vor urma principiile de bază recomandate în această carte, lucrările lor ştiinţifice scrise sau prezentate în public vor avea un aspect profesional, organizat, unitar şi atrăgător, iar ei se vor simţi mai împliniţi şi mai tonici.

Profesor dr. Ion Gheorghe Totoianu
Facultatea de Medicină
Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu