CuprinsMarcel Voicescu
Evoluţii ale cadrului juridic de combatere a terorismului în spaţiul euro-atlantic
ISBN 978-606-616-171-8
Sibiu, 2015
14,5x20,5
cm
344 pag.

      Începutul noului mileniu coincide cu o nouă eră în politica internaţională, cea în care securitatea şi economia ocupă locul primordial în evoluţia lumii viitoare şi a ordinii internaţionale. În această eră, în care globalizarea continuă să‑şi facă simţită prezenţa, terorismul, una din consecinţele negative ale acesteia, reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa civilizaţiei, a valorilor democratice şi a ordinii internaţionale.
      Dacă până la 11 septembrie 2001 se considera că acţiunile teroriste erau îndreptate şi se puteau întâmpla numai unora dintre state, după acele evenimente şi altele care au urmat, a devenit cert faptul că terorismul internaţional se poate manifesta oriunde în lume şi niciun stat nu poate avea garanţia că nu face obiectul unei astfel de ameninţări. Comunitatea mondială este din ce în ce mai conştientă că singura soluţie o constituie realizarea unei solidarităţi internaţionale, care să permită o luptă eficientă împotriva unui flagel în toate zonele lumii.
      Mijloacele de luptă împotriva terorismului nu pot fi decât, deopotrivă cele militare şi cele legale. Acestea din urmă formează şi obiectul cercetării noastre.
      În prezenta lucrare ne‑am propus să investigăm cadul juridic internaţional şi intern pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea actelor de terorism. Am ales să abordăm această problematică complexă, în primul rând pe considerentul că, atâta timp cât terorismul va reprezenta ameninţarea majoră la adresa securităţii internaţionale, iar garantarea păcii şi stabilităţii în lume nu ar putea fi posibilă decât prin lichidarea definitivă a acestuia, tematica acestei lucrări este şi va fi mult timp şi de acum înainte, de actualitate. În al doilea rând, considerăm că, datorită imprevizibilităţii prin care se caracterizează terorismul, a neliniarităţii acestuia ca fenomen, precum şi a impactului pe care îl crează ori de câte ori se manifestă, tema pe care am ales‑o prezintă un real interes pentru publicul larg şi o mare curiozitate pentru cei ce aleg să se dedice unui studiu mai aprofundat.
      În cadrul demersului nostru am structurat lucrarea pe trei capitole, considerând capitolul de mijloc ca fiind capitolul de „forţă” al acesteia.

      Autorul