CuprinsElena Dorca
Clepsidra vieții
ISBN 978-606-616-435-1
Sibiu, 2021
14,5x20,5
cm
114 pag.

      AMINTIRI, GÂNDURI, IMPRESII
      Veșnic, viața îți oferă, aproape la fiecare pas, noutăți, schimbări, surprize și constați că timpul nu șterge aproape nimic din mintea ta; că amintirea rămâne acolo și că, doar iubind, poți înțelege durerea din spatele unui zâmbet și că nu‑ți place să lași pitulată nicio lacrimă care este mascată de tăcere...
      Și, atunci, nu ți se mai pare ciudat să faci paralelă între încărcătura ancestrală și impresia imediată, astfel încât modelul pe care ți‑l conturezi în minte poate lua forma unui vis frumos, adiat de muzicalitate, învăluit în desenul vocal și expresia picturală...
      Este exact surpriza pe care ne‑a oferit‑o fosta mea elevă... și această surpriză a luat forma bine conturată a unei minți profunde, a unei zidiri sofisticate, presărată cu „flori de măr” și însoțită de tril de privighetori...
      După lectura acestei cărți, Clepsidra vieții, ca și după Furtună lină și, apoi, a celei de‑a doua, Sfârșitul unui semizeu, apar impresii neașteptat de calde care‑ți zguduie amintirea, care‑ți mângâie tainic „cascada de făgăduințe”.
      ...Și făgăduia Elena Dorca, la serbarea pe care ele, elevele de aur ale anului V. B educatoare, au organizat‑o la absolvirea Liceului pedagogic, că:
      „Nu voi uita să savurez aromele uzitate năvalnic pe care le‑am trăit până acum și le‑am extras din pârâul copilăriei, din glasul mamei care ne‑a sfințit Floriile cu cântecul ei, din jocul popular românesc – doină și baladă, din piscurile munților și iarba veșnic verde, din soarele dătător de lumină sacră; și nimic nu va reuși să‑mi oprească zborul tainic al minții și al inimii.
      Și chiar așa a fost și este. Nimic nu a reușit să‑i diminueze sau să‑i oprească avântul. Niciodată!

A consemnat prof. Ana Nafranița, fostă dirigintă