CuprinsRăzvan-Florin Ciule
Cateheza copiilor şi implicarea în biserică prin metode active
ISBN 978-606-616-115-2
Sibiu, 2013
14,5x20,5
cm
132 pag.


     Cu bucurie pe moarte călcând...
     Cartea pe care o veți parcurge este mărturisirea unui tânăr prieten, absolvent al teologiei la Sibiu, cu totul excepțional. Răzvan Ciule este un dar al lui Dumnezeu pentru noi toți. Curajul său de tânăr suferind de tetrapareză spastică, s-a unit cu binecuvântarea curajoasă a IPS Laurențiu, cu dragostea noastră ca profesori și studenți ai Academiei Șaguniene. Și ne-a descoperit după 4 ani parcurși împreună, mai curajoși în dragostea și mărturia noastră. Pentru a-l cunoaște mai bine ne-am îngăduit să așezăm, pe pagini de prefață, un interviu cu el, realizat în 2012, pe când abia începea să scrie la lucrarea sa de Licență, „Cateheza copiilor și implicarea tinerilor în Biserică prin metode active”, pe care a dus-o la bun sfârșit. Cartea e dovada.
     Suntem martori ai reînchegării unei linii de pastorală-catehumenală dinamice, active, în Biserica Ortodoxă din România. Numai cine nu vrea, sau e rău intenționat, nu vede eforturile și roadele din proiecte majore ca „Hristos Împărtășit Copiilor” sau „Alege Școala!”, fără să amintim de sutele de inițiative ale comunităților parohiale care privesc pastorația și catehizarea tineretului și a pruncilor. Răzvan e un laic care dovedește comentatorilor împotriva Bisericii că nu există opreliște în a face misiune dacă ești pregătit, chemat și binecuvântat pentru ea. Autorul acesti cărți leagă în permanență misiunea personală de ritmul liturgic și propovăduitor al Bisericii, se pune în slujba pruncilor și-i face parteneri pastorali. E și el unul dintre aceia, deloc puțini, care refuză să vadă în tinereul creștin o mobilă în Casa Domnului, un simplu obiect al catehizării. Pentru a subiectiva Golgota în viața tânărului avem nevoie, urgentă și atent articulată, de transformarea tânărului în subiect al misiunii. Proliferarea sectelor, penticostalizarea discursurilor publice arată că, mult mai atenți decât noi unii ne-au luat-o înainte. Firesc pentru că au aplicat principiile marketingului și managementului comunicațional, propunând o comunitate creștină pe profilul cererii. Așa este. Dar pentru dinamizarea misiunii noastre nu putem să fim indiferenți la strategia misionară. În camera lui de bloc, la pupitrul său tehnic, scriind și vorbind, rugându-se lui Dumnezeu și propovăduind prin faptă fraternală creștinismul activ, Răzvan vede toate acestea.
     Poate că unii vor crede că publicăm prea repede reflecțiile lui Răzvan Ciule. Ele sunt primul volum dintr-o serie de alte lucrări ale studenților și masteranzilor din domeniul cateheticii și omileticii pe care le vom publica prin centrul nostru CADCO – Mitropolit Andrei Șaguna ca un îndemn generației de azi și un răspuns generațiilor anterioare pentru a nu se neliniști că cei tineri din teologia de azi nu pot duce mai departe flacăra credinței. Reflecția teologică a tinerei generații din arealul pastoralei catehumenale propune o dinamică orientată spre redescoperirea genezei culturii catehetice românești cu aplicație azi și cu reflecție în teologia europeană. Suntem astfel binecuvântați de Dumnezeu pentru jertfele celor dinaintea noastră, mărturisitori ai Ortodoxiei la vremuri de grea prigoană. Avem harul lui Dumnezeu de a ne crește tânăra generație. Nu avem nici un drept să risipim tezaurul de încredere în noi pe care Hristos Domnul ni l-a dăruit!
    Lucrarea lui Răzvan Ciule mai poartă cu sine o conotație adâncă. În căruciorului lui, mânat discret de fragila sa mamă, tânărul scriitor – e în fond la a doua carte, dovedește că se poate. Dacă motivația învățării e slava lui Dumnezeu, se poate. Iar căruciorul bolii se transformă, prin foc dumnezeiesc, în căruța Sfântului Ilie. Și camera de bloc, fie ea din Zalău, de astă dată, e Tabor!

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula
Facultatea de Teologie Andrei Ș
aguna, Sibiu