CuprinsVasile Ursan
Carte de cetire cu litere chirilice
ISBN 978-973-7865-42-7
Sibiu, 2007
20,5x29
cm
76 pag.

Această Carte de cetire este un manual de învăţare a scris-cititului cu litere chirilice.
Lucrarea este structurată pe trei părţi.
1. Planşe cu literele chirilice, de tipar şi de mână cât şi o planşă cu denumirile literelor. (Săgeţile indică sensul de citire).
2. Partea a doua cuprinde probleme teoretice: reguli de scriere, de citire, cât şi noţiuni de gramatică, aşa cum au fost întocmite şi utilizate la începutul secolului al XIX-lea. Acestea au fost selectate din diferite „Bucoavne” (un fel de abecedare) tipărite în România până la 1850, multe dintre ele ne mai având nici coperţi, nici pagina de titlu. Baza Cărţii de cetire o formează Bucoavna tipărită la Sibiu, în 1838, în tipografia lui Gheorghe de Clozius (fără autor).
Capitolul I – se referă la cunoaşterea literelor:
  • numărul literelor
  • împărţirea lor în glasnice şi neglasnice (vocale şi consoane), diftongi etc.
  • reguli de citire a literelor glasnice şi neglasnice.
Capitolul II – se ocupă de slovenire adecă silabizaţie, şi sunt enunţate reguli pentru despărţirea cuvintelor în silabe.
Capitolul al III-lea cuprinde:
  • explicarea semnelor de punctuaţie;
  • explicarea semnelor pentru scrierea pe scurt a unor cuvinte;
  • reguli de intonare, în citire, impuse de anumite semne;
  • reguli de scriere a literelor dublete
Toate aceste semne, reguli de citire şi reguli de scriere sunt explicate cu terminologia folosită la început de veac XIX. (Sigur, „dascălul” este cel care trebuie să le „traducă” aceste lucruri „învăţăceilor”).
3. Partea a treia cuprinde un grupaj de texte morale şi „de învăţătură”, scrise cu caractere chirilice şi cu „vorbele” (cuvintele) utilizate la începutul secolului al XIX-lea. La finalul „cărţii” am pus un tabel cu valoarea numerică a literelor, în paralel cu cifrele arabe şi cele romane. Sperăm că bucoavna alcătuită de noi, după scrieri de la începutul veacului al XIX-lea, să fie de folos celor care sunt interesaţi de cultura românească veche.


Sălişte, la 3 Undrea,
2007 Vasile Ursan