CuprinsMircea Furdui
Caietul elevului – Geografie, clasa a IX-a
ISBN 978-606-616-145-9
Sibiu, 2014
20,5x29,5
cm
94 pag.

     Caietul elevului – Geografie, clasa IX-a, elaborat de prof. Mircea Furdui, este un auxiliar didactic, menit să ofere un sprijin real atât elevulului cât şi profesorului în parcurgerea conţinuturilor prevăzute de programa şcolară în vigoare.
     În realizarea acestui suport de instruire, autorul a avut în vedere curriculumul şcolar de geografie pentru clasa a IX-a în ansamblul său (competenţe generale, valori şi atitudini, competenţe specifice, conţinuturi ofertate, sugestiile metodologice), iar structura şi conţinutul respectă sugestiile metodologice din Programa de geografie – clasa a IX-a. În acest context, caietul poate fi utilizat împreună cu oricare dintre  manualele aprobate, aflate în circulaţie.
     Suportul teoretic structurat, esenţializat şi actualizat este completat de sarcini de lucru (individuale sau pe grupe), controlabile, cu feed-back imediat, în orice moment al lecţiei.
     Activităţile pe care elevii le desfăşoară în clasă, sub îndrumarea profesorului, dezvoltă şi consolidează capacităţi de transfer de informaţie, corelare interdisciplinară, analiză comparativă, investigaţie, relaţionare, calcul matematic, citire şi interpretare a unui suport grafic şi cartografic şi atitudini de respect faţă de mediu şi semeni.
     Prin aceste activităţi de lucru, elevii sunt puşi de asemenea, în situaţia de a identifica soluţii la diferite probleme reale, de actualitate sau ipotetice şi de a-şi argumenta propriile opinii.
     Lucrarea cuprinde şi patru exemple de activităţi/aplicaţii care se pot realiza cu uşurinţă în orizontul local.
     Utilizarea caietului permite o învăţare activă, elevii fiind permanent antrenaţi în desfăşurarea lecţiei.
     Considerăm acest auxiliar şcolar nu un scop în sine, ci o metodă de a învăţa mai bine, mai uşor şi mai eficient, de a demonstra elevului importanţa studiului Geografiei generale. Lucrarea este o noutate pentru studiul geografiei la nivel liceal, este binevenită şi de un real folos pentru profesori şi elevi.

Prof. Dr. Steluţa Dan, Inspector General în Ministerul Educaţiei Naţionale