CuprinsMircea Furdui
Caietul elevului – Geografie, clasa a XII-a
ISBN 978-606-616-146-6
Sibiu, 2014
20,5x29,5
cm
114 pag.

     Caietul elevului – Geografie, clasa XII-a, elaborat de prof. Mircea Furdui, este un auxiliar didactic, menit să ofere un sprijin real atât elevulului cât şi profesorului în parcurgerea conţinuturilor prevăzute de programa şcolară în vigoare.
     În realizarea acestui suport de instruire, autorul a avut în vedere curriculumul şcolar de geografie pentru clasa a XII-a în ansamblul său (competenţe generale, valori şi atitudini, competenţe specifice, conţinuturi ofertate, sugestiile metodologice), iar structura şi conţinutul respectă sugestiile metodologice din Programa de geografie -clasa a XII-a, precum şi Programa pentru Examenul de Bacalaureat. În acest context, caietul poate fi utilizat împreună cu oricare dintre  manualele aprobate, aflate în circulaţie.
    Suportul teoretic structurat, esenţializat şi actualizat este completat de sarcini de lucru (individuale sau pe grupe), cu feed-back imediat, în orice moment al lecţiei.
     Activităţile pe care elevii le desfăşoară în clasă, sub îndrumarea profesorului dezvoltă şi consolidează capacităţi de transfer de informaţie, corelare interdisciplinară, analiză comparativă, investigaţie, relaţionare, calcul matematic, citire şi interpretare a unui suport grafic şi cartografic şi atitudini de respect faţă de mediu şi semeni.
     Prin aceste activităţi de lucru, elevii sunt puşi de asemenea, în situaţia de a identifica soluţii la diferite probleme reale, de actualitate  sau ipotetice şi de a-şi argumenta propriile opinii.
     Sarcinile de lucru cuprind şi exemple de exerciţii rezolvate de profesor, după care elevii pot lucra ca model.
     Prin complexitatea problemelor prezentate, oportunitatea acestora şi modul de formulare a itemilor, lucrarea de faţă constituie un veritabil instrument de lucru pentru elevi, care, în condiţiile utilizării acesteia şi în funcţie, bineînţeles, şi de nivelul de pregătire, de interesul pentru geografie, se vor apropia mai mult de exigenţele examinării curente şi performanţei.
     Utilizarea caietului permite o învăţare activă, elevul este permanent antrenat în desfăşurarea lecţiei, asigurându-se astfel, realizarea instruirii în mod predominant (sau în mod exclusiv) în clasă.
            Considerăm acest caiet de pregătire nu un scop în sine, ci o metodă de a învăţa mai bine, mai uşor şi mai eficient, de a demonstra elevului importanţa studiului Geografiei în general şi mai ales a Geografiei României, Europei şi Uniunii Europene.
            Lucrarea este binevenită şi de un real folos pentru profesori şi elevi. Cu siguranţă va contribui la sporirea calităţii procesului educaţional, la învăţarea geografiei şi în mod deosebit, va facilita obţinerea unor rezultate corespunzătoare aşteptărilor la examenul de bacalaureat.

Prof. Dr. Steluţa Dan, Inspector General în Ministerul Educaţiei Naţionale