CuprinsMircea Furdui
Caietul elevului – Geografie, clasa a IX-a
ISBN 978-606-616-145-9
Sibiu, 2014
20,5x29,5
cm
94 pag.

     Curriculum-ul şcolar de geografie pentru clasa a X-a face parte dintr-un sistem unitar pentru ciclul inferior al liceului; acest sistem este axat în clasele IX-X pe probleme de bază ale geografiei generale (geografie fizică şi umană), îşi propune să aibă un caracter sintetic pentru învăţământul obligatoriu şi să deschidă totodată oportunităţi generoase instruirii ulterioare, neobligatorii, în ciclul liceal superior (clasele XI-XII).
     Sistemul de instruire prin geografie în ciclul liceal inferior are o coerenţă interioară vizibilă prin domeniile educaţionale specifice: Geografie fizică („Pământul – planeta oamenilor”) la clasa a IX-a şi Geografie umană la clasa a X-a.
     Prin conţinutul disciplinei studiate la clasa a X-a (Geografie umană) se realizează o legătură strânsă cu ştiinţele despre societate şi disciplinele şcolare din aria curriculară „Om şi societate”.
     Programa şcolară de geografie pentru clasa a X-a este centrată pe atingerea unui sistem de competenţe generale şi specifice asumate, comune sau corelate cu alte competenţe din aria curriculară „Om şi societate” şi cu sistemul de competenţe – cheie sugerat de Comisia Europeană.
     În acest sistem referenţial, geografia (prin geografia umană) se regăseşte în principalele grupe de competenţe, cu prezenţe şi ponderi diferite, având şi un anumit specific ce derivă din disponibilităţile sale educaţionale reale, afirmate şi consolidate în timp.
     Principalele domenii asumate de geografia şcolară din clasele a IX-a – a X-a vizează următoarele dimensiuni educaţionale: dimensiunea geoecologică, culturală, europeană, integratoare (de sinteză între ştiinţele naturii şi ştiinţele sociale), dimensiunea interdisciplinară, metodologică (prin utilizarea hărţii), aspecte care ţin de latura socială, civică şi umanistă. De asemenea, geografia contribuie la formarea şi dezvoltarea unor abilităţi generale, utile pregătirii permanente şi inserţiei sociale constructive. Asocierea acestor competenţe – cheie cu dimensiunile educaţionale ale geografiei duce la construirea unui sistem referenţial de competenţe (generale şi specifice), care valorifică totodată elementele rezultate din instruirea anterioară.

Autorul