CuprinsLivia Dana Beju
Broșarea
ISBN 978-606-616-448-1
Sibiu, 2016
17,5x25
cm
158 pag.

   Condițiile economice actuale caracterizate prin globalizare, avântul fără precedent al cercetării științifice, informatizarea dar și criza resur­selor de materii prime determină necesitatea micșorării ciclurilor de proiectare și producție a bunurilor, în condițiile micșorării cheltuielilor de fabricație.
   Aceste deziderate pot fi atinse prin construcția de mașini unelte și scule așchietoare performante  dar și prin formarea de specialiști care să fie capabili să proiecteze și să gestioneze sistemele de fabricație.
   Lucrarea de față oferă informații despre proiectarea  broșelor, scule așchietoare de mare productivitate și se adresează specialiștilor proiectanți de scule așchietoare dar și studenților de la facultățile tehnice din domeniul mecanic.

Livia Dana Beju