CuprinsIoan Remus Răsvan
Broderiile de stil bizantin şi moldovenesc din secolele XIV-XV, în lumina Sfintei Liturghii
ISBN 978-606-8030-36-4
Sibiu, 2009
14,5x20,5
cm
132 p.

     Lucrarea este rodul cercetării realizate de către autor, în cadrul studiilor universitare, din anul Domnului 2009, la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga din Sibiu“, sub binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte dr. Andrei Făgărăşanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului şi sub îndrumarea domnului prof. lect. dr. Ioan Ovidiu Abrudan.
    Ea încununează o îndelungată muncă de documentare elaborată în ţară la cele mai prestigioase biblioteci din Sibiu, Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca.
    Importanţa acestei lucrări rezultă, în egală măsură, din valoarea fundamentală a temelor abordate şi din valoarea ştiinţifică a comentariului teologico-liturgic realizat, transpus în viaţa spirituală prin participarea efectivă la Sfânta Liturghie.
    Pentru prima dată în peisajul literaturii de artă bisericească a broderiilor liturgice brodate din România (epitrahilele: de la „Dobrovăţ“, „Voroneţ“, „Putna“; epigonatiile:Platyera“, „Anastasis“ de la Putna; aerele liturgice:Piatra Ungerii“, „Vatra Moldoviţei“, „Domniţei Mălina“; aerele de procesiune: de la Mănăstirea Rădăuţi, Mănăstirea Suceviţa, Mănăstirea Putna, epitaful:Piatra Ungerii“; dvere: „Buna Vestire“, „Înălţarea Domnului“, „Adormirea Maicii Domnului“) şi a broderiilor monumentale (Acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop) etc., este percepută o astfel de interpretare scripturistică şi mai ales liturgico-sacramentală, sub diferitele ei forme. În interiorul acestei monumentale broderii inspirate, simbolistica biblică dezvăluie viaţa intensă şi înflăcărarea Cuvântului izbăvitor, adică a Mântuitorului Iisus Hristos.
    Cele două părţi ale lucrării de faţă creează un cadru favorabil cercetării, dar oferta simbolică a Bibliei se prelungeşte la nesfârşit. Concordanţa, opoziţiile sensurilor, apariţia unei logici paradoxale facilitează pătrunderea în străfundurile discursului divin. Temele şi simbolurile se încrucişează, drama biblică devine uneori tensionată. În acest caz folosirea indicelui poate fi utilă la analiza componentelor unei imagini, care foloseşte din abundenţă texte, pentru a oferi o arie mai mare de cunoaştere.
    Această lucrare speră să fie de folos analizei teologice; ar dori de asemenea să lărgească orizontul fiecărui om în parte, în ceea ce priveşte cultul creştin ortodox, cu toate aspectele ce ţin de: podoaba Bisericii, a veşmintelor clerului şi a obiectelor bisericeşti; însemnătatea lor de-a lungul veacurilor cu precădere în epoca voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt; şi mai mult să faciliteze citirea Sfintei Scripturi, această Lectio divina lectura textului asistată de Duhul Sfânt – care atinge inima omului, punctul în care se întâlnesc toate puterile sufletului său, prin Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine.
    Prin tematica aleasă, lucrarea se adresează în principal, clericilor, teologilor şi elevilor seminarişti de pretutindeni, dar mai ales iubitorilor tezaurului teologic, ai artei şi creaţiei autentice româneşti, din Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt!

Autorul