Petre Lupan
Blestemul rudăriţei

ISBN 978-606-616-016-2
Sibiu, 2011
14,5x20,5
cm
258 p.

Tema de altfel unica pentru toate romanele lui Petre Lupan este aceea a evoluţiei Transilvaniei de-a lungul veacurilor, incluzând aici şi lupta pentru libertate naţională şi socială. Toate romanele sale: Zodia cumpenei (1985), Clepsidra cu sticleţi (2008), Dincolo de curcubeu (2009) şi prezentul Blestemul rudăriţei (2011) sunt ancorate în realitatea transilvăneană, folosirea denumirii reale a unor localităţi, ţinuturi şi râuri conferă autenticitate scrisului său. Autorul realizează în permanenţă o frescă a societăţii ardeleneşti din epoca oglindită în roman, având în vedere multilingvismul, interculturalitatea, relaţiile interumane în cadrul unei etnii, de cele mai multe ori legăturile interetnice.

Romanul este structurat în patru părţi inegale ca întindere, primele trei au mai multe subcapitole. Ultima parte „Cercul închis” este ca un Epilog, ultimul descendent al Rotarilor ajunge, ca medic, în America şi se căsătoreşte cu o femeie de culoare.

Întreaga naraţiune se prezintă ca o pendulare între trecut şi prezent: trecutul este adus în prim plan prin prisma amintirii. Naratorul este omniştient şi omniprezent, în fiecare dintre cele patru părţi este altul, astfel schimbându-se perspectiva.