CuprinsAlin Mantea
BRICS. Reconfigurarea sistemului mondial
ISBN 978-606-616-205-0
Sibiu, 2015
14,5x20,5
cm
312 pag.

      Statele pe care le numim generic BRICS – Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud, sunt state emergente, care ocupă un teritoriu vast, multă populaţie şi foarte multe resurse, cu ritmuri mari de creștere economică. Ele au făcut cel mai bine faţă actualei crize mondiale de aceea ele au ajuns astăzi în prim planul analizelor specialiştilor. Aceste state doresc să crească, să se dezvolte şi să ocupe locuri fruntaşe în clasamentele mondiale însă fac toate acestea colaborând și cooperând în beneficiul tuturor.
      Secolul XX a fost numit „secolul american”, Statele Unite fiind învingătoare în ambele războaie mondiale, câștigătoare a războiului rece, singura superputere mondială. Secolul XXI ar putea fi numit secolul chinez sau secolul rus, sau secolul BRICS, datorită importanței și poziționării politico-economice a acestor state în cadrul sistemului internațional. Actualul sistem politico-economic internațional este cel al secolului XX, în special reflectând poziționarea internațională a statelor la sfârșitul celui de-al II-lea război mondial. Crearea ONU, a Consiliului de Securitate, modul în care funcționează și se iau deciziile, formarea FMI, a BM, mecanismele lor de lucru, reflectă puterea statelor în secolul XX, nu astăzi. Aceste organizații și mecanisme decizionale internaționale nu reflectă puterea pe care o au în cadrul sistemului politico-economic statele BRICS, reformarea sistemului fiind unul dintre dezideratele acestei organizații.
      BRICS este o organizaţie a prezentului şi mai ales a viitorului, o organizaţie care trebuie cunoscută, analizată şi înţeleasă, o organizație care inevitabil va schimba sistemul politico-economic actual.
      Această carte prezintă o serie de aspecte teoretice referitoare la evaluarea economică a statelor prin indicatori macroeconomici clasici, noi indicatori macroeconomici, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, puterea economică. De asemenea, cuprinde date, cifre, grafice și tabele ale indicatorilor economici ai Braziliei, Rusiei, Indiei, Chinei și Africii de Sud, state care formează BRICS, cât și date economice referitoare la organizație ca întreg precum și comparații cu alte organizații precum Uniunea Europeană sau NAFTA.
      Are un puternic caracter interdisciplinar deoarece prezintă o serie de aspecte din științele politice și din relațiile internaționale, corelate cu datele și analizele economice. Astfel regăsim în structura tezei referiri la Organizația Națiunilor Unite, aspecte politice ale evoluției acestor state, ale relațiilor lor internaționale precum și aspecte referitoare la puterea politică, puterea militară sau resursele energetice ale statelor BRICS.
      Prin această carte am urmărit aducerea organizației BRICS în planul academic românesc, unde lucrările pe această temă sunt rare. Ca și obiective ale lucrării au fost: formarea organizației și poziția acesteia în cadrul sistemului internațional, caracteristicile și perspectivele economice ale fiecărui stat în parte precum și ale organizației ca întreg. De asemenea, am încercat să surprind felul în care BRICS poate schimba astualul sistem mondial, atât cel economic cât și pe cel politic.


     Autorul