CuprinsLucian Giura
Avram Iancu. Mărturii istorico-literare
ISBN 978-606-616-466-5
Sibiu, 2022
14,5x20,5
cm
356 pag.

     După volumele „Poezii poporale despre Avram Iancu” de Simion Florea Marian, apărută la Suceava în anul 1900 și „Avram Iancu. Antologie literară” de Alexandru Andrițoiu, care a văzut lumina tiparului în anul 1972, cartea de față este a treia antologie importantă dedicată eroului legendar Avram Iancu. Volumul apare cu ocazia comemorării a 150 de ani de la moartea celui care reprezintă una dintre marile personalități ale istoriei neamului nostru, percepută ca un adevărat mit. Destinul său este asemănător personajelor shakespeareane, a atras pe creatorul anonim, care i‑a făurit legenda în vestitele „cântece ale lui Iancu” dar și pe mulți istorici și scriitori. S‑au adunat astfel, putem spune, împrumutând expresia cronicarului Ion Neculce, „o seamă de cuvinte” într‑un impresionant număr de mărturisiri istorico‑literare. O bună parte dintre acestea ni le (re)amintește această antologie.
     Autorul ei, Lucian Giura, cu o activitatea didactică, publicistică și editorială prestigioasă, s‑a făcut cunoscut prin pasiunea pentru documentare, scoțând în actualitate și valorificând texte scrise sau tipărite care contribuie la cunoașterea mai bună a istoriei și prin calitățile sale analitice și de sinteză, reușind performanțe de interpretare a unor fapte din istorie și a sensurilor lor actuale. Menționăm câteva dintre lucrările sale care au stârnit mult interes printre cititorii de rând, dar și printre specialiști: „Pe urmele lui Stephan Ludwig Roth”, „Mărturii germane despre Războiul de independență”, „Din cronica participării României la schimburile economice din cadrul C.A.E.R”, „Sadu – File de istorie”, „Contribuții la istoria gazului metan din România”, „Emilian Micu – pelerinul cultural bănățean” (în colaborare), „Otto von Bismarck (1815‑1898). Artizanul Germaniei moderne” și volumul recent apărut „Stephan Ludwig Roth și românii”, publicate împreună cu soția, Maura Geraldina Giura.
     Deprins cu activitatea de documentare a istoricului, Lucian Giura își folosește „experiența” pentru a alege, dintr‑un întreg noian, cele mai relevante texte, literare și istorice, care pot cinsti memoria lui Avram Iancu.
     Asemenea antologii sunt rarisime, iar autorul ei nu a precupețit efortul de a alcătui, omagiind astfel pe cel care a urcat din istorie în mit. Și mitul Avram Iancu a existat și există și trebuie întreținut. Și o asemenea antologie este necesară. Necesitatea publicării nici nu mai trebuie dovedită. Să amintim doar că de la apariția antologiei folcloristului, etnografului, istoricului, profesorului, preotului, academicianului Simion Florea Marian, a trecut mai bine de un secol, este o raritate bibliofilă, chiar și de la apariția antologiei lui Alexandru Andrițoiu, a trecut jumătate de secol și n‑a mai fost reeditată.
     Demersul lui Lucian Giura pentru realizarea acestei cărți este meritoriu pentru că ea este cea mai cuprinzătoare antologie pe „tema” Avram Iancu ce cuprinde texte/documente istorice, evocări în scrieri memorialistice și cuvântări și texte literare, așadar „mărturii istorico‑literare”, cum aflăm, explicit din titlu. Selectarea textelor ce țin de domeniul istoriei, cum era de așteptat, dovedesc competența unui reputat istoric. Sunt alese texte elocvente pentru reliefarea figurii marelui patriot ce a avut o soartă mașteră de adevărat martir. Semnatarii acestor texte sunt și personalități cunoscute, cum ar fi: George Barițiu, Axente Sever, Alexandru Papiu‑Ilarian, Vasile Goldiș, Nicolae Iorga, Ioan Lupaș, Silviu Dragomir, Pompiliu Teodor și mai puțin cunoscute ca Traian Mager, Petru Ilcuș, Sever Stoica ș.a. Sunt cuprinse și documente de arhivă și articole nesemnate din diverse publicații, mai ales transilvănene.
     Lucian Giura și‑a demonstrat priceperea și în selectarea textelor literare ceea ce reprezintă o surpriză plăcută. Nu avea antecedente prin nici o încercare de istoric sau critic literar sau cel puțin nu și le‑a făcut public.
     Avram Iancu a generat pentru foarte mulți scriitori subiecte pentru operele lor, este prototipul personajului ce reprezintă patriotul devotat trup și suflet neamului său. O serie întreagă de poeți, prozatori și dramaturgi au fost atrași de figura și viața celui pe care l‑au simțit ca simbol al eroului instinctului național, au simțit că acest erou, coborât din legendă poate transmite oricând mesaj actual, că poate să ne mențină sau să ne renască sentimentul patriotic.
     Strategia editorială a autorului antologiei de a alătura, aș spune chiar mixa, textele cu valoare documentară cu textele literare este binevenită. Crestomația realizată stârnește interesul atât al celor pasionați de istorie, cât și a iubitorilor de literatură și e un mare câștig pentru orice cititor. Iubitorii de literatură nu pot să spună că n‑au fost incitați de textele istorice, iar iubitorii de istorie vor spune, cu siguranță, că au fost fascinați de textele literare. Sunt antologate poezii populare ale creatorului anonim, unele au fost răspândite încă din ultimii ani ai vieții „craiului munților”, cum a fost numit de popor Avram Iancu și, bineînțeles, creații ale unor scriitori de prestigiu și ale unora scriitori aproape uitați. Sunt peste 40 de texte literare care ne conving că scriitorii literaturii noastre au fost captivați de nemuritorul erou. Să amintim câteva, cunoscute publicului cititor: Octavian Goga, Lucian Blaga, Cezar Petrescu, Vlaicu Bârna, Geo Bogza, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor, desigur și mulți alții.
     Trebuie menționat și faptul că antologia are toată recuzita (note, anexe, bibliografie) necesară unei asemenea editări.
     Această valoroasă și, credem, unică antologie, apărută în anul comemorării a 150 de ani de la moarte, este un omagiu adus lui Avram Iancu și cititorul, desigur, își va aduce gratitudinea pentru efortul editării ei.


     Silviu GUGA