Cuprinscoord. Alina Daniela Tănase
Autotransplantul de celule stem hematopoietice în hemopatiile maligne – principii și indicații
ISBN 978-606-616-180-0
Sibiu, 2015
14,5x20,5
cm
214 pag.

      Apariția acestei monografii intitulată „Autotransplantul de celule stem hematopoietice în hemopatiile maligne – principii și indicații” este o premieră în peisajul editorial al țării noastre.
      În cei peste 50 de ani de când a fost adoptat în practica medicală, transplantul de celule stem hematopoietice a făcut progrese uimitoare transformându-se dintr-o manevră terapeutică îndrăzneață într-o specialitate medicală complexă în care activează colective de specialiști cu formare specifică în multe domenii.
      TCSH este în continuă dezvoltare. Noi proceduri și tehnici se implementează continuu. Sursele de celule stem se înmulțesc. Tot mai multe dificultăți tehnice sunt depă­șite. Indicațiile se lărgesc, ca și adresabilitatea în rândul pacienților. Șansele de a se obține vindecarea unor boli necontrolabile prin metodele clasice actuale sunt mai mari. În toată lumea (și la noi) se amenajează centre noi, iar nevoia de formare de cadre bine instruite profesional este în creștere.
      Prezenta lucrare răspunde cu profesionalism cerinței de formare a tinerilor medici din țara noastră, mai ales pentru că acest domeniu nu este inclus în programele de învățământ ale facultăților de medicină din România, deși ocupă un loc important în practica medicală.
      Autorii sunt experți în domeniu. Ei lucrează direct sau au strânse colaborări cu cel mai mare centru de transplant din țară, în activitate de peste 15 ani, în timpul cărora s-au efectuat peste 560 de transplanturi autologe de celule stem hematopoetice.
      Lucrarea are 8 capitole. Capitolul 1 prezintă datele actuale, utile în practică, cu privire la celulele stem hematopoietice: origine, proprietăți biologice, caracteristici, identificare, rolul lor în stabilirea homeostaziei sistemului hematopoietic după grefare. Capitolul 2 descrie principiile procedurii autotransplantului și etapele acestuia. Capitolul 3 descrie rolul examenului citogenetic și al biologiei moleculare în stabilirea prognosticului, în principalele hemopatii maligne cu o ilustrare sintetică finală a problematicii. Capitolul 4 tratează mobilizarea, colectarea și crioprezervarea celulelor stem hematopoietice, sursele de celule stem, tehnologia preparării, controlul calității și transportul acestora. Capitolul 5 prezintă regimurile de condiționare menite să reducă la maximum celulele medulare patologice (mieloablație). Sunt enunțate schemele de chimioterapie cele mai creditate și asocierea lor eventuală cu iradierea corporeală totală. Capitolul 6 comentează principalele indicații actuale ale transplantului autolog: mielomul multiplu, limfoamele nonHodgkin și boala Hodgkin. Sunt subliniate criteriile de eligibilitate, locul autotransplantului în strategia generală a bolilor, urmărirea și atitudinea după instalarea recăderii. Secțiunile se încheie cu prezentarea celor mai importante aspecte care trebuie reținute de cititor. Capitolul 7 tratează administrarea grefei și evenimentele din perioada postgrefare (complicațiile imediate) și depășirea lor, ca și procedurile de aport nutrițional. Capitolul 8 este dedicat complicațiilor tardive posttransplant, atitudinii de urmat în cazul recăderilor posttransplant și prezentării factorilor de risc asociați cu dezvoltarea celui de-al doilea cancer după autotransplantul de celule stem hematopoietice.
      În ansamblu, lucrarea trece în revistă aspectele principale ale temei, cu accent pe laturile informatice și aplicative.
      Este o lucrare utilă tuturor medicilor care doresc să se informeze în acest domeniu, indiferent de formarea lor profesională. Este neîndoios faptul că într-un spațiu atât de redus, anumite amănunte nu au putut fi cuprinse. Ele pot fi găsite în referințele bibliografice citate, care sunt recent publicate de autori prestigioși și vor întregi informarea cititorilor și abilitățile lor lucrative.

Prof. Dr. Dan Coliță