CuprinsGabriel Hasmațuchi
Arhipelaguri
ISBN 978-606-616-486-3
Sibiu, 2022
14,5x20,5
cm
202 pag.

       Actul didactic neînsoțit de activități permanente de cercetare științifică contribuie la osificarea oricărui proces educațional și are consecințe nefaste nu doar pentru profesori și educabili, dar și în plan cultural.
       Așadar, în spiritul unei conduite academice dezirabile, care acordă o egală importanță predării și cercetării, în ultimii patru ani am publicat în volume colective și în reviste de specialitate o serie de articole, care ilustrează preocupările mele constante de a explora, recupera și analiza arhipelagurile culturale – gazetărești, filosofice, critice și literare, ale unor cercetători și creatori români.
       Urmând logica volumelor publicate de mine până acum, cartea de față nu marchează doar încă un moment editorial al peregrinărilor mele culturale, ci constituie și un nou punct de fugă.
       Lucrarea de față este împărțită în două secțiuni: „Recuperări și developări” și „Istmuri”. În prima parte analizez gazetăria timpurie a teologului și filosofului Nichifor Crainic, care – până acum – a fost lapidar cercetată și interpretată. În continuare, evidențiez contribuția eseistului Mihai Ralea și observațiile sale pe marginea crizei culturii interbelice, reliefând idei efervescente, încărcate de semnificațiile unei epoci cu „manifestări hibride”. Vorbim de un context cultural și politic în care „luptele de idei” erau intense. Constantin Rădulescu-Motru și Nichifor Crainic, așa cum reliefez în cel de-al treilea eseu, polemizează și încearcă să-și impună viziunile asupra românismului și al locului ortodoxiei în viața societății românești aflată în acele momente într-o degringoladă de neconceput. Penultima parte este dedicată receptării criticului Ion Dur, care de peste patru decenii examinează atent starea culturii române și a presei. Incursiunile în teritoriile lirice ale poetului Eugen D. Popin, un creator cu nesațul de a fi, pun capăt primei părți, dar deschid un roditor univers poetic.
       În „Istmuri” sunt incluse recenziile unor cărți scrise de filosoful Tudor Cătineanu, scriitorul și istoricul Ovidiu Pecican, poeta Mioara Laura Pârvu, teologul Nicolae Răzvan Stan și bioeticiana Maria Sinaci. Tot aici am integrat și prefețele care au însoțit volumele de poezie semnate de Vasile Chifor și Dumitru Cristănuș.
       Îmi exprim speranța că incursiunile în aceste arhipelaguri vor fi de folos tuturor cititoarelor și cititorilor.

Autorul