CuprinsAda Stuparu
Anca Sîrghie în lumina slovei; eseu monografic
ISBN 978-606-616-359-0
Sibiu, 2019
16,5x23,5
cm
528 pag.

     Anul 2019 este unul aniversar pentru scriitoarea sibiană Anca Sîrghie: a împlinit 75 ani de viață, dintre care 51 i-a dedicat cu o pasiune neostoită activității didactice, o permanență fiind in continuare munca de creație, consacrată scrisului și cărții. O prezentare monografică, așadar, cu caracter jubiliar, i se cuvine.
     Profesoară în învățământul liceal și universitar, Domnia Sa a răspuns cu pasiune, devotament și deplină responsabilitate misiunii de formare și educare a tinerelor generații, munca la catedră fiind o opțiune definitivă, asumată pentru întreaga ei activitate. Educația în familie în spiritul iubirii de carte și temeinica școală în instituțiile de învățământ din Sibiu, desăvârșită mai apoi prin studiile superioare din prestigiosul centru universitar Cluj-Napoca i-au nutrit de timpuriu pasiunea pentru literatură și cercetare științifică. Desfășurate și completate în mod fericit, activitatea didactică și cea de cercetător și scriitor au impus-o ca personalitate recunoscută în viața culturală din țară și de peste hotare.
     Ceea ce impresionează de la început este o bibliografie copleșitoare – 27 de volume redactate, 20 îngrijite pentru editare, majoritatea prefațate, peste 500 de articole publicate în presa locală, națională sau din alte țări, precum Franța, Germania, Statele Unite ale Americii și Australia. Acestora li se adaugă peste 120 de conferințe și comunicări științifice susținute în țară sau în străinătate – aici se pot adăuga Finlanda, Spania și Turcia – la instituții științifice și de cultură de mare rezonanță și peste 100 de lansări de carte. În zona de interes a cercetătoarei, alături de alți scriitori cunoscuți, se află figuri remarcabile, reprezentative pentru cultura și gândirea românească, precum Radu Stanca, Lucian Blaga, Nicolae Cristea, Constanin Noica sau Emil Cioran, la a căror exegeză aduce contribuții fundamentale.
     Ca preocupare constantă și, în aceeași măsură, onorantă pentru Anca Sîrghie, se poate remarca strânsa legătură pe care o construiește cu hărnicie prin numeroase activități cu diaspora românească din America și Canada, participând, în acest fel, la conservarea identității naționale a românilor de peste hotare. Este un act recuperator, dar, mai ales, un efort de recunoaștere și afirmare a unității noastre spirituale, pentru promovarea scrisului românesc în lume.
     Implicarea sa în viața literară este continuă și susținută. Inițiază și redactează reviste școlare și universitare, acestea ca urmare a desfășurării unui amplu proiect de cercetare studențească, Sesiunea de comunicări științifice „Lumina slovei scriseˮ, la care sunt antrenați studenți, dar și cadre didactice din țară și din afară. Publicate în cele douăzeci de volume cu același titlu apărute în perioada 2003-2018, lucrările prezentate probează interesul universitarei de a-și pregăti studenții pentru cercetarea științifică și de a-i forma în spiritul responsabilității față de cuvântul scris.
     Făclia unei pasiuni atât de arzătoare nu poate fi predată decât unor tineri bine pregătiți, gata să facă față exigențelor actuale.
     Ilustrative pentru largul domeniu în care se înscrie activitatea pe care o desfășoară Anca Sîrghie sunt participările la lansările de carte, evenimente cu ecou în lume, prin care face cunoscute volumele de critică și istorie literară, studiile pe care le-a publicat, precum și apariții editoriale ale unor cercetători sau scriitori, dedicați plămădirii artistice a cuvântului românesc, oriunde s-ar afla. În acest context se preocupă de participarea unor specialiști, oameni de știință, personalități cunoscute ale lumii artelor, care transformă aceste întâlniri în momente de îmbogățire și delectare spirituală.
     Nu întâmplător, teatrul și muzica sunt domenii în care își găsește împlinirea aspirațiilor pentru frumos, care o caracterizează. Recunoscută ca profesor și cercetător în domeniul literaturii, Anca Sîrghie se impune și ca susținător, organizator și critic remarcabil al spectacolelor dramatice și muzicale.
     Bogata sa activitate i-a adus recunoașterea meritelor în plan național și internațional, fiind cooptată în instituții și organizații culturale de mare prestigiu.
     Nelipsită de la evenimentele culturale și artistice, interesată de toate formele în care puterea creatoare a omului se poate manifesta, Anca Sîrghie este un om de acțiune și de implicare și în viața socială a orașului, remarcându-se și în activitatea de consilier local.
     Receptarea unei astfel de activități nu a întârziat să apară. Cele peste 180 de semnalări consemnate, apărute în volume sau în publicații periodice din țară și din străinătate, marchează importanța contribuțiilor pe care Anca Sîrghie le aduce istoriei și criticii literare, domeniului didactic prin studiile de metodologie și de biblioteconomie, precum și în scopul stabilirii punților spirituale dintre românii diasporei și patria mamă.
     Un semn al prețuirii de care universitara sibiană se bucură este distingerea sa cu 92 de ordine, medalii, premii și diplome.

* * *

     În prezent, Anca Sîrghie este în plină activitate creatoare. O dovedesc numeroasele proiecte pe care le inițiază, având darul de a-și aduce alături oameni animați de aceeași iubire față de carte, pasionați ai studiului, profesioniști ai scrisului, convinși de calitățile sale profesionale și umane.
     Un volum dedicat prezentării vieții și activității unei astfel de personalități remarcabile este, fără îndoială, un act motivat de valoarea sa exemplară.

      Ada Stuparu