CuprinsÁrpád Gellért
Analiza şi proiectarea algoritmilor - O abordare pragmatică prin aplicaţii Java

ISBN 978-606-8030-81-4
Sibiu, 2010
14,5x20,5
cm
172 pag.

      Această lucrare se adresează tuturor celor interesaţi în „arta programării calculatoarelor”, iar în mod special, studenţilor din anul 2 de la specializările „Calculatoare”, „Tehnologia informaţiei” şi „Ingineria sistemelor multimedia”, constituind o contribuţie la instruirea analizei şi proiectării algoritmilor prin aplicaţii Java. În acest sens, sunt abordate probleme importante de complexitate algoritmică, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, precum şi aspecte privind proiectarea, adaptarea şi implementarea algoritmilor.
      Lucrarea de faţă este structurată după cum urmează. Capitolul 1 prezintă o introducere în problematica analizei şi proiectării algoritmilor respectiv unele aspecte introductive privind limbajul Java şi mediile de dezvoltare aferente. Capitolul 2 abordează conceptele de bază specifice limbajului Java, cum ar fi programarea orientată pe obiecte şi colecţiile de date. Capitolul 3 prezintă metode de analiză a complexităţii algoritmilor, cu focalizare pe complexitatea temporală (indicatorul principal al performanţei unui algoritm). Capitolul 4 trece în revistă principalele tehnici de proiectare a algoritmilor şi aplicaţiile corespunzătoare. Toate capitolele sunt însoţite de probleme propuse spre rezolvare. Soluţionarea sistematică a problemelor propuse poate determina aprofundarea serioasă a acestei discipline.