CuprinsMihaela Man
Analiza muncii: metode și aplicații în practica organizațională
ISBN 978-606-616-283-8
Sibiu, 2016
12,5x19,5
cm
198 pag.

    Atât analiza muncii, cât și analiza postului sunt reprezentate de acele activități realizate cu scopul de a descoperi, înțelege și descrie ceea ce oamenii realizează în câmpul muncii. Diferența între cele două concepte, cel de analiză a muncii și cel de analiză a postului, fiind dată de caracterul îngust sau extins al nivelului la care se realizează aceasta, astfel analiza muncii face referire la un cadru de analiză mai extins, înglobînd analiza la nivelul proceselor organizaționale, a sistemelor, a funcționării echipelor, a relațiilor profesionale și nu în ultimul rând a posturilor, context în care putem considera analiza posturilor, ca fiind o subcategorie de analiză în cadrul vastului proces de analiză a muncii.
    În ultima perioadă se pune frecvent în discuție utilizarea conceptului de analiză a muncii, în detrimentul celui de analiză a posturilor, atunci când se face referire la acest ansamblu de elemente și procedee de colectare a datelor cu privire la aspectele relaționate muncii realizate în context organizațional. Justificarea pentru schimbarea în utilizare a celor două concepte este dată de faptul că analiza muncii face referire la caracterul mai larg al colectării datelor, iar în acest context al permanentei dinamici economice, sociale și organizaționale, o astfel de abordare este mult mai adecvată pentru ca informațiile rezultate să poată fi complete și adecvate pentru a reprezenta un fundament în relația cu celelalte procese de management de resurse umane. Printre susținătorii utilizării conceptului de analiză a muncii pot fi menționați: Morgeson și Dierdorff (2011), Sanchez (1994) și Sanchez și Levine (1999, 2001). În acest cadru propus, de tranziție de la analiza postului, la analiza muncii, se propune și trecerea înspre abordarea în analiză a rolului profesional, spre deosebire de abordarea anterioară în care postul reprezenta punctul central al analizei.