CuprinsGabriel Hasmațuchi
Alternative culturale
ISBN 978-606-616-314-9
Sibiu, 2019
14,5x20,5
cm
216 pag.

      Studiile, eseurile și recenziile care alcătuiesc acest volum sunt rodul unor cercetări generate de o firească împletire a activităților didactice cu cele științifice. Articolele antologate – cu câteva excepții, au fost publicate, în ultimii ani, în reviste și lucrări colective. Le redau, ca atare, într-o notă de la sfârșitul cărții. Precizez că intervențiile asupra titlurilor și textelor, din actuala ediție, sunt minore.
      Punerea acestor eseuri laolaltă o consider, din mai multe puncte de vedere, mai mult decât binevenită. E la mijloc, întâi de toate, o nevoie interioară de a mă aduna în vederea unei gestionări mai eficiente a cercetărilor întreprinse de mine. Aceste texte pun în lumină preocuparea mea constantă asupra problemelor culturii române de ieri și de azi. Și îmi îndreaptă reflecțiile și spre viitor. Pe de altă parte, reunirea eseurilor în acest op îmi oferă șansa de a pune în valoare un întreg alcătuit din varii studii ce erau răsfirate în diverse publicații, unele fără acces liber. În acest fel, diseminarea acestor cercetări fiind, de acum încolo, cu mult înlesnită.
      În linii generale, temele asupra cărora m-am focalizat au ca punct de plecare conceptele de modernitate, cultură și civilizație, cu implicațiile și dezbaterile aferente. Acestora li se adaugă atitudinile critice și, deopotrivă, constructive ale unor autori consacrați în raport cu declinul sau criza omului aflat permanent într-o stare de tensiune declanșată de eternul conflict dintre vechi și nou și dintre sacru și profan, un antagonism prezent în mai toate sferele existenței, inclusiv în gândirea etică.
      În volum sunt incluse și câteva recenzii. Lucrările comentate au provocat în spațiul culturii noastre actuale dezbateri și s-au bucurat, în ultima vreme, de foarte multe aprecieri, unele fiind și premiate.
      Studiile pe care se fundamentează această lucrare sunt, în cele din urmă, pretextele unor cercetări viitoare. Îmi pun speranța, pe de altă parte, că eseurile din acest op vor fi de mare folos studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la științele socio-umane preocupați de cercetarea culturii. De asemenea, aceste articole cred că vor fi utile și colegilor mei, cercetători și profesori din țară.
      În Alternative culturale readuc în discuție concepții care ne invită la o (re)evaluare a unor aspecte ale culturii și a relației în care se află omul cu aceasta, o relație de care depinde, până la urmă, chiar starea culturii.

Autorul

 

Cartea s-a bucurat de recenzii favorabile în revistele: Filos (http://www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Revista%20de%20filosofie/2019/Rev.%20filos.,%20LXVI,%205,%202019/Repere%20bibliografice,%20Rev.%20filos.,%20LXVI,%205,%202019.pdf) și Saeculum (https://content.sciendo.com/view/journals/saec/47/1/article-p133.xml?tab_body=pdf).

Editura