CuprinsIrina Morari
Afecţiuni endodontice, Noţiuni clinico-terapeutice actuale
ISBN 978-973-7865-71-7
20,5x29
cm
212 p.

      AFECŢIUNILE ENDODONTICE cuprind un capitol important al patologiei odontonului, care se referă la complexul anatomo-funcţional ce constituie spaţiul endodontic ca un tot unitar, format din pulpa dentară, dentina înconjurătoare şi parodonţiul apical.
      În acest context, cartea de faţă reprezintă o continuare a celei din 2001 „Afecţiunile inflamatorii ale pulpei dentare”, pe baza experienţei acumulate, în dorinţa de a aprofunda ştiinţific, clinico-aplicativ şi didactic tematica Disciplinei de ENDODONŢIE, conform programei analitice prevăzute pentru anii de studiu IV şi V de Medicină Dentară la Sibiu.
      Pentru clinicianul-practician cunoaşterea pulpitelor, necrozei pulpare, gangrenei simple şi a parodontitelor apicale, constituie piatră de temelie în activitatea zilnică, întrucât „tratamentul endodontic” corect aplicat oricărui dinte determină succesul vindecării, cu păstrarea integrităţii lui şi a arcadei dentare din care face parte.
      La baza acestuia stă capacitatea medicului de a alege, cea mai adecvată metodă şi tehnică terapeutică, biologică, în funcţie de diagnosticul corect, complet şi complex al afecţiunii endodontice.
      De importanţă majoră sunt însă, necesitatea individualizării tratamentului endodontic în funcţie de reactivitatea locală şi generală a pacientului, precum şi acurateţea manoperelor, metodelor şi tehnicilor alese în contextul apariţiei de materiale şi tehnici noi de sterilizare şi obturaţie biologică, etanşă endodontică.
      Toate aceste aspecte sunt prezentate succint, concis şi didactic în paginile cărţii, care se vrea a constitui un veritabil ghid de bază elementar endodontic, clinico-practic, de actualitate, pentru studenţii şi tinerii medici, ce ar dori o supra-specializare sau un masterat în endodonţie.


AUTOAREA