CuprinsIoan Santai, Vasile Tabără
Administraţie publică
ISBN 978-606-8030-94-4
Sibiu, 2010
14,5x20,5
cm
504 pag.

      Noua lucrare, Administraţie publică, se doreşte o prezentare modernă şi de actualitate a sistemului puterii executive româneşti contemporane.
      În cele peste două decenii ale perioadei actuale, cadrul constituţional şi legislativ al României a cunoscut schimbări semnificative pe drumul modernizării şi integrării europene a României în contextul mai larg al edificării statului de drept.
      Abundenţa şi dinamica legislaţiei executive, a vizat deopotrivă atât administraţia centrală, guvernamentală şi autonomă, dar şi cea locală şi teritorială în scopul conferirii unei legitimităţi democratice tot mai accentuate autorităţii administrative reprezentative, o creştere accentuată a transparenţei decizionale şi a accesului liber la informaţiile de interes public, cu o implicare crescândă a cetăţeanului şi comunităţilor locale în cadrul conducerii şi controlului procesului administrativ.
      Prin prisma acestor deziderate, sunt abordate principalele autorităţi ale administraţiei publice respectiv guvern, ministere, consilii judeţene şi locale, prefecţi, primari şi servicii publice sub aspectul modului lor de constituire, organizare, funcţionare şi atribuţii, baza materială şi financiară a instituţiilor executive, problematica funcţiei publice şi a funcţionarilor, actele administraţiei publice, controlul activităţii executive şi răspunderea convenţională.
      Lucrarea oferă o imagine de ansamblu, unitară şi sistematică a puterii executive româneşti pe diferitele paliere a organizării sale uşurând înţelegerea rolului ei social-juridic, dar şi conturarea unor tendinţe evolutive în viitorul apropiat al acesteia.

            Ioan Santai, Vasile Tabără