Cuprinscoord. Iulia HERMAN, Cornelia STAN, Ioana FLOARE,
Abordări ale calităţii în educaţia contemporană
ISBN 978-606-8030-74-6
Sibiu, 2010
14,5x20,5
cm
240 pag.

 

      Această carte intitulată „Abordări ale calităţii în educaţia contem­po­rană”, este rezultatul reflecţiilor, investigaţiilor şi experimentelor psihopedagogice, realizate de anumiţi profesori de la toate nivelele învăţământului românesc, obiectivate în eseuri, studii, îndrumătoare, etc.
      Lucrarea este o încercare de a răspunde la o serie de provocări cu care se confruntă elevii şi cadrele didactice, părin­ţii, de a oferi sugestii cu privire la optimizarea uneia dintre cele mai complexe activităţi – formarea personalităţii umane. 
      Obiectivul esenţial al autorilor acestei cărţi este asigurarea calităţii în fiecare şcoală sau mai bine spus calitatea serviciilor educaţionale oferite. Persoanele implicate în procesul educaţio­nal, indiferent de locul şi funcţia pe care o ocupă în instituţia de învăţământ, sunt răspunzătoare de producerea şi generarea unei educaţii de calitate. Astfel calitatea este responsabilitatea fiecă­ruia, este o atitudine mentală, o conştientizare a muncii, fiind un pas particular într-o serie de activităţi la finalul procesului educaţional.
     Toţi participanţii la actul educaţional trebuie să se consi­dere implicaţi în procesul de asigurare a calităţii şi în acelaşi timp să se asigure de calitatea muncii lor. Dacă se va reuşi acest lucru, atunci şcoala va exista şi va prospera iar dacă nu, se va elimina de la sine din cauza slabei calităţi a procesului educa­ţio­nal.
     În tratarea temelor abordate, autorii s-au bazat pe datele obţi­nute din observaţii, anchete, investigaţii şi experimente în rândul elevilor, profesorilor şi părinţilor dar şi pe propria expe­rienţă pedagogică. Autorii au oferit exemple şi sugestii în concor­danţă cu diversele obiecte de studiu din aproape toate ariile curriculare, acestea fiind însoţite de tabele, grafice, scheme, care evidenţiază corelaţii şi direcţii de acţiune. Astfel lucrarea este structurată în următoarele secţiuni:

      Mulţumim tuturor partenerilor şi colaboratorilor care s-au implicat în derularea acestui proiect.

Asist. univ. drd. Iulia Herman