Bogdan Florin şi Mihu Elena
500 de ani de tipar românesc (1508-2008). Catalog de expoziţie
ISBN 978-973-7865-90-8
Sibiu 2008
14,5x20,5

64 p.

Anul 2008 a însemnat un moment aniversar pentru istoria tiparului şi a cărţii româneşti vechi, împlinindu-se 500 de ani de la tipărirea primei cărţi în spaţiul românesc – Liturghierul (1508) tipărit de Macarie la Târgovişte.

Tot ca şi moment festiv pentru istoria tiparului românesc şi a cărţii româneşti vechi, deopotrivă, menţionăm şi aniversarea a 320 de ani de la tipărirea primei Biblii din spaţiul românesc – Biblia de la Bucureşti (1688) sau Biblia lui Şerban Cantacuzino, aşa cum a rămas ea în memoria colectivă.

Pentru a marca aşa cum se cuvine aceste două momente aniversare, Muzeul Etnografic Reghin în colaborare cu Protopopiatul Ortodox Reghin a organizat expoziţia „500 de ani de tipar românesc“, lucrarea de faţă dorindu-se a fi un catalog al acestei expoziţii.

Lucrarea cuprinde descrierile ştiinţifice (reproducerea integrală a foii de titlu, referinţe bibliografice, descrierea exemplarului, a stării de conservare a acestuia, precum şi reproducerea însemnărilor prezente pe filele fiecărei cărţi înparte) şi reproduceri fotografice ale cărţilor româneşti vechi care au constituit obiectul menţionatei expoziţii. Astfel întâlnim cărţi româneşti vechi tipărite în secolul al XVII-lea (Cazania lui Varlaam - Iaşi, 1643; Noul Testament – Bălgrad, 1648; Psaltirea – Bălgrad, 1651; Evanghelia – Bucureşti, 1682; Molitvenic – Bălgrad, 1689; Ceaslovăţ - Sibiu, 1696; Evanghelia – 1697; Chiriacodromion – Bălgrad, 1699), altele provenind din centrele tipografice care au activat în secolul al XVIII-lea (Apostol – Buzău, 1704; Molitvenic – Târgovişte, 1713; Octoih – Bucureşti, 1731; Mărgăritare – Bucureşti, 1746; Cazanii – Râmnic, 1748; Strastnic – Blaj, 1753; Penticostar – Blaj, 1768; Triod – Blaj, 1771; Minologhion – Blaj, 1781; Biblia – Blaj, 1795; Liturghii – Sibiu, 1798) precum şi câteva tipărituri de la începutul secolului al XIX-lea (Polustav – Buda, 1807; Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dachia – Buda, 1812; Învăţătură teologhicească – Sibiu, 1820; Catavasier – Blaj, 1824).

S-a urmărit o prezentare cât mai reală a tiparului românesc vechi (1508-1830) şi a centrelor în care s-au tipărit cele mai multe cărţi în această perioadă de tip, în funcţie de exemplarele prezente în colecţiile parohiilor care fac parte din Protopopiatul Ortodox Reghin.