Cuprinseditor. Sultana Avram
Istorie şi tradiţie
în spaţiul românesc (vol. 12)

ISBN 978-606-616-281-4
Sibiu, 2017
14,5x20,5

222 p.

Volumele intitulate Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, reprezintă rezultatele simpozioanelor naţionale organizate timp de 19 ani şi reunesc studii şi comunicări ştiinţifice ale unor specialişti recunoscuţi în domeniu, precum şi ale unor tineri cercetători foarte valoroşi care provin din prestigioase centre de cercetare din ţară (Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara s.a.).
Volumul 11 prezintă comunicările susţinute la sesiunea naţională „Zilele Antropologiei Romanesti“, ediţia a XX-a, avand ca temă „Comunicarea prin dans: de la dansul ritual la cel modern“.

Sultana Avram