Vasile Ursan
Carte de cetire cu litere chirilice

ISBN 978-973-7865-42-7
21x29,7

76 p.

Această Carte de cetire este un manual de īnvăţare a scris-cititului cu litere chirilice.
Lucrarea este structurată pe trei părţi.
      1. Planşe cu literele chirilice, de tipar şi de mānă cāt şi o planşă cu denumirile literelor. (Săgeţile indică sensul de citire).
      2. Partea a doua cuprinde probleme teoretice: reguli de scriere, de citire, cāt şi noţiuni de gramatică, aşa cum au fost īntocmite şi utilizate la īnceputul secolului al XIX-lea. Acestea au fost selectate din diferite "Bucoavne" (un fel de abecedare) tipărite īn Romānia pānă la 1850, multe dintre ele ne mai avānd nici coperţi, nici pagina de titlu. Baza Cărţii de cetire o formează Bucoavna tipărită la Sibiu, īn 1838, īn tipografia lui Gheorghe de Clozius (fără autor).
      Capitolul I - se referă la cunoaşterea literelor: numărul literelor īmpărţirea lor īn glasnice şi neglasnice (vocale şi consoane), diftongi etc. reguli de citire a literelor glasnice şi neglasnice.
      Capitolul II - se ocupă de slovenire adecă silabizaţie, şi sunt enunţate reguli pentru despărţirea cuvintelor īn silabe.
      Capitolul al III-lea cuprinde:
            explicarea semnelor de punctuaţie;
            explicarea semnelor pentru scrierea pe scurt a unor cuvinte;
            reguli de intonare, īn citire, impuse de anumite semne;
            reguli de scriere a literelor dublete (de exemplu Ļ şi A ; O şi ķ; Oy şi å etc.)
      Toate aceste semne, reguli de citire şi reguli de scriere sunt explicate cu terminologia folosită la īnceput de veac XIX. (Sigur, "dascălul" este cel care trebuie să le "traducă" aceste lucruri "īnvăţăceilor").
      3. Partea a treia cuprinde un grupaj de texte morale şi "de īnvăţătură", scrise cu caractere chirilice şi cu "vorbele" (cuvintele) utilizate la īnceputul secolului al XIX-lea. La finalul "cărţii" am pus un tabel cu valoarea numerică a literelor, īn paralel cu cifrele arabe şi cele romane. Sperăm că bucoavna alcătuită de noi, după scrieri de la īnceputul veacului al XIX-lea, să fie de folos celor care sunt interesaţi de cultura romānească veche.

Sălişte, la 3 Undrea,
2007 Vasile Ursan