Cuprinsord. prof. Toader Nicoleta, prof. Gheață Adriana, prof. Murariu Cristina
Diferențiere și strategii de acțiune în incluziunea copiilor cu CES
ISBN 978-606-616-258-6
Sibiu, 2017
CD

174 pag.

      Copiii cu C.E.S. sunt atât copiii cu deficiențe propriu-zise, cât și copiii care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigențele școlii. Ei fac parte din societatea noastră și au nevoie de un ajutor suplimentar din partea profesorilor, care trebuie să le ofere sarcini simplificate. În acest sens, se impune o bună colaborare între profesorii de la clasă și profesorul itinerant, în vederea alcătuirii unui program de intervenție personalizat pentru fiecare copil cu C.E.S., care ține cont de particularitățile individuale și de unicitatea tipului de învățare. Așadar, în abordarea copiilor cu C.E.S., curriculum-ul școlar trebuie să fie flexibil, adaptabil la nevoile individuale. Sarcinile trebuie împățite în etape mici, realizabile, limbajul trebuie să fie simplu și accesibil elevului și nivelului lui de înțelegere.
      Elevii cu C.E.S. au nevoie de programe specifice de predare-învățare și evaluare, adaptate abilităților lor. Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învățare pentru obținerea unor rezultate bune. Acest lucru este posibil numai dacă este cunoscut stilul de învățare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă.
      Socializarea și cooperarea permanentă dintre copiii cu C.E.S. și ceilalți copii asigură integrarea lor socială. Prin includerea copiilor cu cerințe educative speciale în diverse activități se realizează diminuarea izolării lor, contribuind la îmbunătățirea modului lor de viață și la progres.
      Crearea unor parteneriate între școală, familie și comunitate duce la o bună integrare a copiilor cu C.E.S., aceștia resimțind o nevoie accentuată de sprijin afectiv și social. Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferențiate, integrate în structurile școlii obișnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienți incluși în clasele obișnuite, integrarea individuală a acestor copii în clase obișnuite.