PSIHOLOGIE

Analiza unității națiunii.
Aspecte teoretice și metodologice

Ioan Cosmin Bara

 

Repere genetice în psihologie

Corneliu Moșoiu

Adicțiile - o abordare multidimensională

coord. Corneliu Moșoiu

Elemente de psihologie evoluționistă

Corneliu Moșoiu

Analiza muncii: metode și aplicații în practica organizațională

Mihaela Man

Interdependențe

Mihaela Man, Gabriela-Maria Man

Separarea de rolul profesional: cazul particular al angajaților vârstnici

Mihaela Man, Gabriela-Maria Man

Tratamentul psihiatric în neurologie

Liiana-Carmen Prodan

Relația între unele trăsături de personalitate și atitudinea față de școală

Heidi Feil

Strategii de intervenţie privind combaterea consumului de droguri şi alcool în rândul tinerilor de vârstă puberă

Adriana Gheață

Diferențiere și strategii de acțiune în incluziunea copiilor cu CES

Coord. prof. Toader Nicoleta, prof. Gheață Adriana, prof. Murariu Cristina

Stresul psihosocial şi calitatea vieţii la adolescenţi

Anamaria Cătană

Rețele neuronale naturale

Corneliu Moșoiu

Manifestări psihiatrice în boli neurologice

Liiana-Carmen Prodan

Strategii de dezvoltare a motivației resursei umane academice

Olivia Andrei

Dinamică psihică. Teorie, modele și aplicații

coord. Corneliu Moșoiu

Experiența depresivă și semnificația suportului social

Mihaela-Dana Bucuță

Nondiscriminare în sistemul de sănătate

coord. Silviu Morar

Socializare şi minciună în grupul de adolescenţi

Daniela-Luminiţa Avrigean

Riscuri şi strategii de supravieţuire în centrele de plasament

Anca Bejenaru

Comunicarea scrisă şi orală în medicină

Ion Gheorghe Totoianu

Manual de sexualitate

Ion Gheorghe Totoianu

Eficienţa în comunicare

Marius-Daniel Stroia

Mijloace didactice în procesul de învăţământ la clasele de învăţământ special

Monica Lomnăşan

Percepţia socială asupra copiilor/tinerilor instituţionalizaţi

Laura-Camelia Vîlsan